Internationella kvinnodagen 2013

På internationella kvinnodagen uppmärksammar UNHCR sitt åtagande att kämpa för kvinnors och flickor rättigheter och jämställdhet.

8 mars, 2013
Beina och Farihalh hämtar ved utanför Djabal-lägret i Chad. Att hämta ved och vatten är det farligaste en kvinnor kan göra. Det innebär ofta att lämna lägret för att gå flera kilometer bort, ofta i en mycket ödslig landsbygd.
Foto: UNHCR/H. Caux
Beina och Farihalh hämtar ved utanför Djabal-lägret i Chad. Att hämta ved och vatten är det farligaste en kvinnor kan göra. Det innebär ofta att lämna lägret för att gå flera kilometer bort, ofta i en mycket ödslig landsbygd.

Kvinnor och flickor på flykt

Jämställdhet är avlägset för många kvinnor och flickor runt om i världen, särskilt för de som är på flykt eller är statslösa.

Flera former av diskriminering hindrar dem att åtnjuta sina grundläggande rättigheter: sexuellt eller könsrelaterat våld kvarstår i brutala former, flickor och kvinnor kämpar för tillgång till utbildning och egenförsörjning, och kvinnors röster är ofta maktlösa att påverka beslut som handlar som deras liv.

Kvinnor på flykt är ofta ensamma och kämpar för att få allt att gå runt. Flickor som förlorar sina familjer under en konflikt är särskilt utsatta för övergrepp.

På internationella kvinnodagen uppmärksammar UNHCR sitt åtagande att kämpa för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

I alla delar av världen arbetar vi för att stödja flyktingkvinnors deltagande och ledarskap, så att de kan ta större kontroll över sina liv.

UNHCR har också ökat arbetet med att förhindra och åtgärda sexuellt och könsrelaterat våld, med fokus på katastrofer.

UNHCR jobbar även med män och pojkar för att få ett slut på våld och främja jämställdhet.

Publicerad av Ulrika Forsberg