Kvinnodagen 2014 - jämställdhet för kvinnor är framsteg för alla

På kvinnodagen den 8 mars kraftsamlar FN:s flyktingorgan extra mycket för allas lika värde och rättigheter. UNHCR står upp i kampen för kvinnor och flickor på flykt.

8 mars, 2014
Sumeh är flykting som tillhör folkgruppen Karen, hon bor i flyktinglägret Ban Mai Nai Soi i norra Thailand. Hennes ansikte utstrålar styrka och stolthet.
Foto: UNHCR / S. Rich
Sumeh tillhör folkgruppen Karen i Myanmar, hon bor i flyktinglägret Ban Mai Nai Soi i norra Thailand.

Jämställdhet för kvinnor är framsteg för alla

Varje år, den 8 mars, samlas FN:s flyktingorgan runt internationella kvinnodagen. Tillsammans med människor runt om i världen kraftsamlar vi extra mycket för att främja jämställdhet.

Årets tema, "Jämställdhet för kvinnor är framsteg för alla”, belyser att vi lever i en värld där kvinnor och flickor behandlas sämre och diskrimineras. UNHCR arbetar aktivt för att öka jämställdheten i världen och stärka kvinnors möjlighet att bli självständiga.

Varje dag gör många kvinnor och flickor framsteg för att förbättra sina liv och uppnå jämställdhet. Men - en otalig mängd kvinnor utsätts för sexuellt våld, diskriminering och förnekas sina rättigheter. Flickor kan inte slutföra sin utbildning och uppfylla sin dröm, och mammor kan inte ge sina barn tillräckligt med mat.

UNHCR står upp i kampen för kvinnor och flickor på flykt, tillgodoser deras behov, och stödjer deras rätt till ett normalt, tryggt och värdigt liv och kämpar för att de en dag ska kunna återvända hem.

Publicerad av Ulrika Forsberg