Irak: den långa vägen till säkerhet

En tidig morgon vid gränsövergången Peshkahbour står hundratals irakier i kö för att komma i säkerhet.

19 augusti, 2014
Flyktingkris i Irak. En tidig morgon vid gränsövergången Peshkahbour står hundratals irakier i kö för att komma i säkerhet.

Pontonbron över floden Tigris i Irak

En tidig morgon vid gränsövergången Peshkahbour står hundratals irakier i kö för att komma i säkerhet. Mer än 80 000 har passerat här sedan krisen bröt ut i början av augusti.

Tusentals fler kommer att göra samma resa under de kommande dagarna. Pontonbron över floden Tigris i Irak är en lättnad för många som drabbats hårt under de senaste veckorna.

Runt 35 000 personer som suttit fast i Sinjarbergen har lyckats nå säkerhet i irakiska Kurdistan och nordöstra Syrien. När de anländer är de utmattade och djupt traumatiserade. Många har öppna sår och fötterna täckta av blåsor.

De som flytt har tvingats överleva i flera dagar utan mat och vatten och är extremt svaga, törstiga och hungriga. Många behöver läkarvård. Men fortfarande är ett stort antal människor kvar i bergen. 

Hittills har FN:s flyktingorgan UNHCR levererat över 7000 tält, 30000 madrasser, 20 000 filtar, 1000 spisar och 24 000 nödhjälpspaket. Mer är på väg, bland annat 2000 tält och 5000 madrasser. Men behoven är långt ifrån täckta.

STORT TACK till dig som varit med och gjort det möjligt för UNHCR att så snabbt hjälpa utsatta familjer i Irak.

Publicerad av Ulrika Forsberg