Kriget i Syrien 7 år – en enorm mänsklig tragedi

Det enorma mänskliga lidandet i Syrien visar ett skamligt politiskt misslyckande. Nu i mars är det krigets sjunde blodiga årsdag.

9 mars, 2018
Läget för barn och familjer i Syrien är livsfarlig. Många lever utan trygghet och grundläggande rättigheter. Matpriserna är åtta gånger högre idag än innan kriget startade.
Foto: UNHCR/Bassam Diab
Läget för barn och familjer i Syrien är livsfarlig. Många lever utan trygghet och grundläggande rättigheter. Matpriserna är åtta gånger högre idag än innan kriget startade.

7 år av krig och strider

– Detta sjuåriga krig har lämnat en kolossal mänsklig tragedi efter sig. För de överlevandes skull är det hög tid att stoppa den här förödande konflikten. Det finns inga tydliga vinnare i denna meningslösa militära lösning. Men förlorarna är tydliga – de är Syriens folk, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

Sju års strider

Sju års strider har:

 • Kostat hundratusentals liv.
 • Drivit 6,1 miljoner människor från sina hem inne i Syrien.
 • Tvingat 5,6 miljoner flyktingar att söka skydd i grannländerna.

Läget sämre än någonsin

Läget för civila i Syrien är sämre än någonsin.

 • 69 procent lever i extrem fattigdom.
 • Matpriserna är åtta gånger högre idag än innan kriget startade.

5,6 miljoner människor lever under livshotande förhållanden – utan trygghet och grundläggande rättigheter. De behöver akut humanitär hjälp.

Möjligheten att nå civila i belägrade städer är fortfarande otillräcklig.

Hjälpkonvoj till Ghouta

Hjälpkonvojen till människorna i Duma i östra Ghouta den 5 mars var en välkommen utveckling. Men beskjutning tvingade lastbilarna att lämna staden, innan hälften av maten som var avsedd för de svältande kunde lastas av.

UNHCR är redo att ge skicka mer hjälp till hundratusentals människor som är instängda och desperat behov i östra Ghouta – och andra belägrade delar av landet.

"Även i krig finns det regler"

– Även i krig finns det regler som alla parter måste respektera. I Syrien minskar möjligheten att fly från konfliktområden. Humanitär tillträde till de behövande måste garanteras. Människor måste få söka säkerhet. Sjukhus och skolor måste skyddas till varje pris, sa Grandi.

Den livsfarliga situationen i Syrien krossar hoppet för miljoner syriska flyktingar som bor i Turkiet, Libanon, Jordanien, Egypten och Irak – och drömmer om att återvända hem.

– Strider i delar av Syrien är lika våldsamma nu som vid någon annan tid under konflikten. Flyktingar är för rädda för att återvända, sa Grandi.

UNHCR står redo att hjälpa människor som vill återvända, men säkerhetsläget behöver förbättras avsevärt innan familjer kan flytta tillbaka till Syrien.

Samtidigt blir livet för miljontals syrier på flykt allt mer desperat.

 • De allra flesta lever under fattigdomsgränsen.
 • Mer än tre fjärdedelar av flyktingar i stadsområden i Jordanien och Libanon har varken tillräckligt med mat, tillgång till boende, hälsovård eller utbildning.
 • 43 procent av de 1,7 miljoner syriska flyktingbarnen i skolåldern går inte i skolan.
 • De offentliga skolorna i grannländerna har lagt in extra skift för att utbilda syriska studenter – de behöver mycket mer stöd.

"Vi inte glömma grannländerna"

– Medan fokus ligger på förödelsen i Syrien, får vi inte glömma grannländerna och den effekt som flera år på flykt har på människor. Så länge det inte finns någon politisk lösning på konflikten, måste det internationella samfundet öka sin investering i grannländerna, sa Grandi.

Grandi påpekade att den internationella konferensen – ”Supporting the Future of Syria and the Region” i Bryssel den 24 och 25 april – måste leda till ökat finansiellt stöd.

En miljon flyktingar i Libanon

FN:s flyktingkommissarie befinner sig för närvarande i Libanon. Där träffar han några av de nästan en miljon registrerade syriska flyktingarna som bor i landet.

Han lovordade Libanons generositet. De bor nästan lika många syriska flyktingar i Libanon som i hela Europa.

Källa och presskontakter: unhcr.org - Syria conflict at 7 years: ‘a colossal human tragedy’

Du kan hjälpa!

UNHCR är på plats i Syrien för att ge skydd och dela ut nödpaket till behövande.

Varje krona kan rädda liv. Din gåva räcker till:

 • 170 kr – sjukvård till en människa på flykt inne i Syrien.
 • 304 kr – nödpaket med madrass, liggunderlag, köksutrustning, presenning, filtar och vattendunk i Syrien.

Det är enkelt för dig att hjälpa.

Publicerad av Ulrika Forsberg