Syrienkriget går in på tionde året – tragedin fortsätter

När Syrienkriget nu går in på tionde året fortsätter tragedin för befolkningen. Dag ut och dag in har de utstått lidande och förödelse. De får inte glömmas bort.

12 mars, 2020
Kvinnor och barn på flykt från Idlib har samlats runt en eld i Afrin.
Foto: Ritzau Scanpix
Kvinnor och barn på flykt är från bombangrepp i Idlib i norra Syrien.

"Glöm inte Syriens folk"

När kriget i Syrien nu går in på tionde året fortsätter den utdragna tragedin för det syriska folket. Varannan syrier har tvingats på flykt sedan konflikten började i mars 2011 – många flera gånger.

Under de här åren har det syriska folket visat prov på en enorm styrka. De flesta flyktingar i grannländerna lever under fattigdomsgränsen. Familjer kämpar för att klara vardagen och ge sina barn en framtid. De väntar på att åka hem och få tillbaka sina liv.

I nordvästra Syrien har nya strider tvingat nära en miljon människor på flykt sedan december 2019. Barn och familjer lever under fruktansvärda förhållanden.

Samtidigt, i andra delar av landet, försöker familjer att gå vidare, trots en enorm förstörelse av byggnader, samhällsviktiga tjänster och ekonomiska svårigheter.

Nio år av solidaritet

De senaste nio åren har präglats av en otrolig solidaritet. Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak, Egypten, och även länder utanför regionen, har skyddat och öppnat upp sina skolor, sjukhus och hem till syriska flyktingar.

Internationella hjälpinsatser har utökats de senaste tio åren, tack vare generösa bidrag av regeringar, företag och privatpersoner.

Det som började som en humanitär insats har kommit att involvera viktiga biståndsaktörer som Världsbanken.

”Jag är djupt ödmjuk inför det syriska folkets mod och styrka. Dag in och dag ut har de fått utstå lidande och förödelse. När krisen går in på tionde året uppmanar jag världen att inte glömma de som fortfarande lever på flykt i Syrien och de som har tvingats fly utomlands. Vi måste erkänna och stödja den generositet som visats av grannländerna - en av de största solidariska handlingarna på årtionden. Samtidigt måste vi fortsätta arbete. Mer behöver göras”, säger Filippo Grandi, UNHCR:s chef.

Nio år av krig

Nio år in i konflikten är den största utmaningen att fortsätta och utöka stödet till människor som har tvingats lämna sina hem. Särskilt under en tid då grannländerna, som exempelvis Libanon, genomgår ekonomiska svårigheter.

Glappet mellan behoven och tillgängliga medel ökar varje dag. Bristen på nödhjälp, begränsad tillgänglighet till vård och utbildning ökar utgifterna för familjer på flykt och tvingar in dem i en hopplös spiral av utsatthet.

Desperation

Ur ren desperation tvingas familjer ta sina barn ur skolan för att arbeta och tjäna pengar till familjen. Andra skär ner på måltider. Utsattheten för exploatering och övergrepp gör att vissa lever på gatan, eller tvingas in i barnäktenskap eller barnarbete.

Nio år av krig har satt sin prägel på hela regionen. Grannländerna behöver mer pengar för att fortsätta att ge stöd och möjligheter till miljontals syriska flyktingar. Stöd behövs också till de flyktingar som vill återvända hem.

Mer om kriget Syrien.

UNHCR:s personal hjälper människor över gränsen mellan Syrien och Jordanien.
Foto: UNHCR/Jared Kohler

10 fakta om kriget i Syrien

Kriget i Syrien startade under arabiska våren 2011. Den 15 mars är det årsdag. Nu går kriget in på tionde året. Här är 10 fakta.

  1. 2011 tog UNHCR emot de första 5 000 syriska flyktingarna som kom till Libanon.
  2. Idag har halva Syriens befolkning tvingats på flykt.
  3. 2012 hade en halv miljon flytt landet, idag är siffran 5,6 miljoner.
  4. Libanon, Jordanien och Turkiet tar emot flest syriska flyktingar.
  5. En miljon syriska barn är födda som utomlands.
  6. 6,1 miljoner människor är kvar i Syrien och lever på flykt.
  7. 8 miljoner människor i Syrien har inte mat för dagen – 500 000 barn är kroniskt undernärda.
  8. 11 miljoner behöver nödhjälp för att överleva – nästan hälften är barn.
  9. 70 % av all sjukvårdspersonal har flytt landet.
  10. Just nu: 1 miljon har tvingats fly från nya bombanfall i nordvästra Syrien sedan december 2019.

Nio år senare fortsätter UNHCR att skydda det syriska folket – och stannar kvar så länge det behövs.

Irakiska flyktingar i Al Hol-lägret i Syrien, 1991.
Foto: UNHCR/M.Watanabe

UNHCR i Syrien sedan 1991

UNHCR:s arbete i Syrien startade efter Gulfkriget 1991, och efterföljande interna konflikter i Irak för att hjälpa människor som sökte skydd.

Den tiden följdes av att hjälpa somaliska flyktingar 1992, efter att staten Somalia fallit sönder.

1995 anlände familjer på flykt från inbördeskriget mellan Nordjemen och Sydjemen.

Därefter sökte människor på flykt från förföljelse i Irak, Sudan, Somalia och Afghanistan skydd hos UNHCR i Syrien.

I slutet av 2003 hade 100 000 irakier flytt till Syrien på grund av kriget i Irak.

Under åren som följde försämrades säkerhetsläget i Irak. Antalet människor från Irak ökade dramatiskt till följd av våldet under 2006.

Samma år, 2006, tog Syrien emot cirka 100 000 människor som var på flykt från Libanonkriget.

År 2009 uppskattade Syriens regering att 1,1 miljoner människor från Irak var på flykt i landet.

2011 bröt kriget ut.

Från att ha varit ett av de länder i världen som hjälpt flest flyktingar, är det idag det land som flest människor flyr i från.

Publicerad av Ulrika Forsberg