Krisen ökar i Etiopien – 40.000 har nu flytt till Sudan

Jag vill hjälpa idag!

Våldsamma strider i Etiopien tvingar tusentals på flykt. Människor strömmar in i grannlandet Sudan. Krisen ökar och som alltid i katastrofer kan du rädda liv.

24 november, 2020
Flyktinglägret Hamdayet i Sudan. Fältpersonal installerar en vattenpump. Varje familj får en vattendunk. Innan de nådde Sudan gick människor mil för att undkomma brutala strider i regionen Tigray i Etiopien.
Foto: UNHCR/Olivier Jobard
Fältpersonal installerar en vattenpump i flyktinglägret Hamdayet i Sudan. Varje familj får en vattendunk. Innan flyende människor nådde Sudan gick de i mil för att komma undan brutala strider i regionen Tigray i Etiopien.

Krisen i norra Etiopien förvärras

En mänsklig kris utspelar sig i norra Etiopien. Våldsamma strider mellan den etiopiska armén och styrkor från Tigray-regionen härjar och tvingar tusentals livrädda människor på flykt.

40 000 har flytt till Sudan

Etiopiska flyktingar som strömmar in i östra Sudan är nu fler än 40 000 sedan krisen började den 3 november. Människor anländer vid gränsen utmattade.

Mer än 5 000 kvinnor, barn och män som flydde från strider i regionen Tigray under helgen.

Hjälp vid gränsen till Sudan

Näringsrik nödmat ges nu till cirka 300 undernärda barn och gravida och ammande mammor. Varma måltider delas ut och fler vattenpunkter och toaletter byggs.

UNHCR har lyckats att dela ut livräddande hjälp som mat och vatten. Men hjälparbetet möter logistiska utmaningar och är under hård press.

Det finns inte tillräckligt med tak över huvudet till de flyende – hjälpbehoven ökar varje dag. Du behövs i den här mänskliga tragedin.

Människor flyttas från gränsen

UNHCR fortsätter att flytta människor bort från den farliga gränsen till ett flyktingläger 70 kilometer längre in i Sudan – trots stora avstånd och behov. 8 000 människor har fått hjälp att komma dit.

Skydda civila!

Inne i Etiopien är UNHCR orolig över läget för civila, internflyktingar och hjälparbetare i Tigray.

Tillsammans med våra FN-partner uppmanar vi alla parter i konflikten att följa sina internationella skyldigheter att skydda civila. Vi upprepar vår begäran om säker och obegränsad humanitär tillträde för att nå människor med hjälpleveranser.

Mat och vatten kan ta slut

Mitt i den pågående konflikten i Etiopien ökar oron över de 100 000 flyktingarna från Eritrea som bor i flyktingläger i Tigray. Utan säkra vägar för hjälpleveranser kan mat, vatten och mediciner ta slut om en vecka.

Vi uppmanar alla parter i konflikten att ge fri och säker rörelse för drabbade flyende människor som söker hjälp och en säker plats, både inom landet och över gränser - oavsett etnisk bakgrund.

Källa: unhcr.org

Du kan hjälpa!

Just nu pågår flera stora akuta kriser i världen. Som alltid i katastrofer kan du rädda liv och vara livlinan för människor i nöd. Varje krona gör skillnad.

Publicerad av Ulrika Forsberg