Alarmerande läge vid gränsen mellan Belarus och Polen

Det krävs akuta åtgärder av Belarus och Polen för att skydda människor på flykt som är fast vid gränsen. UNHCR står redo hjälpa de strandsatta.

9 november, 2021
Människor på flykt är strandade vid gränsen mellan Belarus och Polen.
Foto: Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS
Människor på flykt är strandsatta vid gränsen mellan Belarus och Polen.

Krisläge vid gränsen till Belarus

Rapporter från gränsen mellan Belarus och Polen är ett tragiskt dödläge där människor på flykt drabbas.

De två länderna uppmanas att se till att flyktingar och migranter är säkra och att deras mänskliga rättigheter respekteras.

Den 8 november kom rapporter om en stor grupp människor på flykt, bland dem kvinnor och barn, på den belarusiska sidan av gränsen. De vandrade mot gränsövergången "Bruzgi" till Polen där de ska ha slagit läger för natten och är strandsatta.

Nu när vintern närmar sig snabbt sätts liv i fara.

4 krav

UNHCR har varit i kontakt med regeringarna och kräver att:

  • Det akuta läget får en lösning.
  • Hjälp når fram till de nödställda.
  • Människor som behöver internationellt skydd identifieras.
  • De som vill söka asyl kan göra det i enlighet med 1951 års flyktingkonvention som båda stater har undertecknat.

Med flera tragiska dödsfall i gränsområdet under de senaste veckorna påminner UNHCR länderna om behovet av att förhindra ytterligare förlust av liv och säkerställa mänsklig behandling av migranter och flyktingar.

– Vi uppmanar Belarus och Polen, som har skrivit under 1951 års flyktingkonvention, att följa sina internationella rättsliga förpliktelser och ge människor möjlighet att söka asyl. Avvisningar vid gränser bryter mot mänskliga rättigheter och internationell lag, säger Pascale Moreau, UNHCR:s europachef.

Politiskt spel

UNHCR har vid flera tillfällen varnat för att använda flyktingar som redskap för att uppnå politiska mål. Det är beklagligt och måste upphöra.

– När mänskliga rättigheter inte skyddas, står liv på spel. Det är oacceptabelt att människor dör och att andras liv hänger på en skör tråd. De hålls som gisslan i ett politiskt dödläge som måste lösas nu, säger Moreau.

Att dra fördel av människors förtvivlan och sårbarhet genom att erbjuda dem omöjliga och vilseledande löften är oacceptabelt och får allvarliga mänskliga följder.

Belarus måste undvika att orsaka svåra situationer där människor hamnar nödläge.

UNHCR och Internationella organisationen för migration (IOM) står redo att stödja myndigheterna i Belarus och hjälpa till att bedöma människors situation – på lämpliga platser bort från osäkra gränsområden.

Alarmerande läge

Med det alarmerande läget vid gränsen måste båda sidor upprätthålla sina skyldigheter enligt internationell rätt. Människor på flykt som är strandsatta vid gränsen måste garanteras sin säkerhet, värdighet och få sina rättigheter respekterade.

UNHCR uppmanar berörda myndigheter att hitta lösningar på den här situationen.

Vi står redo med humanitär hjälp till människor på båda sidor om gränsen i den här krisen.

Källa: unhcr.org

Vill du hjälpa UNHCR vara redo för att hjälpa i den här mänskliga krisen? Ge en gåva här.

Publicerad av Ulrika Forsberg