Lindex Rundar Upp för kvinnor och flickor på flykt

Just nu pågår Lindex Runda Upp-kampanj till stöd för kvinnor och flickor på flykt. 22–31 maj kan alla kunder runda upp med 20 kronor och stödja UNHCR.

27 maj, 2019
Tack till Lindex kunder och personal som rundar upp för kvinnor och flickor på flykt

Kvinnor och flickor på flykt

Över 68,5 miljoner människor på flykt i världen – ungefär hälften av dem är kvinnor och flickor.

När människor tvingas fly från krig, våld eller förföljelse är kvinnor och flickor extra utsatta. De löper större risk att utsättas för våld och kränkningar av sina rättigheter.

I en flyktingsituation ökar risken för diskriminering, sexuella övergrepp och könsrelaterat våld. I dessa situationer saknas ofta de sociala och rättsliga skyddsnäten som normalt ger kvinnor och flickor skydd, stöd och vård.

UNHCR finns på plats i 138 länder världen och skyddar kvinnor och flickor på flykt och försvarar deras rättigheter.

Lindex kunder Rundar Upp

Lindex har valt att stödja UNHCR:s arbete för kvinnor och flickor. Mellan 22–31 maj kan alla kunder i Lindex butiker runda upp 20 kronor på sitt köp och stödja UNHCR:s arbete för kvinnors och flickors hälsa.

Lindex är en av Sverige för UNHCR:s viktigaste partner. De har hittills samlat in 11,6 miljoner kronor genom Runda Upp-kampanjer, samt gett en gåva från företaget på 100 000 kronor. Så här berättar Lindex tillförordnade VD Helena Kamph om samarbetet:

Allt vi gör, gör vi för kvinnor och det präglar även vårt samhällsengagemang där vi strävar efter att stötta kvinnor och deras barn. Vi på Lindex, precis som många andra, är mycket berörda över de pågående flyktingkatastroferna och ser det som självklart att bidra på de sätt vi kan. Med start den 22 maj erbjuds kunder som handlar i någon av Lindex butiker att runda upp sitt köp med 20 kronor till förmån för UNHCR och deras viktiga arbete för kvinnor och barn på flykt, säger Helena Kamph, tillförordnad VD Lindex Sverige.

Runda Upp-kampanjen pågår till den 31 maj.

Publicerad av Ulrika Forsberg