Runda upp för att ge barn på flykt utbildning

Runda upp med Lindex 12 till 22 augusti och ge barn på flykt en bra start på livet – chansen att gå i skolan. Passa på idag, du kan rädda liv!

5 juli, 2021
Att gå i skolan minskar risken för barnarbete och barnäktenskap, och ger barn på flykt chansen att få vara barn längre.

34,6 miljoner barn på flykt

Idag är runt 34,6 miljoner barn på flykt, en helt ofattbar siffra. Många tillbringar hela sin barndom på flykt – ibland skilda från sina familjer. Barnen kan ha sett sina hem förstöras av bomber eller sin mamma och pappa dödas.

Barn som tvingas lämna sina hem förlorar ofta flera år av skolgång, eller slutar helt att gå i skolan. Barn på flykt löper fem gånger större risk att sluta gå i skolan, jämfört med barn globalt.

Att ge barn en utbildning är därför ett av UNHCR:s allra viktigaste uppdrag. 

Utbildning räddar liv

Utbildning är det viktigaste verktyget för att ge människor på flykt möjlighet till en framtid. Det är en grund för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Tillgång till utbildning minskar risken för barnarbete och barnäktenskap, och ger barn på flykt chansen att få vara barn längre.

Vad gör UNHCR för barn på flykt?

UNHCR hjälper barn på flykt att vara trygga, friska och att ha en skola att gå till.

UNHCR bygger skolor i flyktingläger, återuppbygger sönderbombade skolor och utbildar lärare. Våra kollegor delar ut skolmaterial som pennor, skolböcker och solcellslampor så att elever kan läsa läxor på kvällen.

Konkreta insatser som förändrar livet för barn på flykt.

Runda upp i Lindex butiker idag och hjälp barn på flykt! Kampanjen startar 12 augusti och pågår fram till 22 augusti.

Tack för att du hjälper.

Publicerad av Ulrika Forsberg