Matbrist i Afrika gör att många barn lider av undernäring

UNHCR uppskattar att det idag finns 800 000 flyktingar i Afrika som hotas av kronisk hunger. Hälften av dem är barn. Matbristen i vissa läger gör att så många som 60 procent av barnen undernärda.

20 november, 2014
Habiba ger sin nyfödda dotter Ramatou näringsrik gröt. Tusentals människor på flykt i Afrika lider av matbrist och får näringstillskott av UNHCR för att överleva.
Foto: UNHCR / C.Fohlen
Habiba ger sin nyfödda dotter Ramatou näringsrik gröt. Tusentals människor på flykt i Afrika lider av matbrist och får näringstillskott av UNHCR för att överleva.

800 000 flyktingar i Afrika som hotas av kronisk hunger

UNHCR uppskattar att det idag finns 800 000 flyktingar i Afrika som hotas av kronisk hunger. Hälften av dem är barn. Matbristen i vissa läger gör att så många som 60 procent av barnen undernärda.

Du kan hjälpa UNHCR att ge människor på flykt tillräckligt med mat för att överleva.

I Dosseye, ett av UNHCR:s flyktingläger i Tchad, har bland andra Habiba och hennes fyra barn sökt skydd och hjälp.

Habiba är på flykt från våldet i Centralafrikanska republiken och kämpade i månader för att ta sig själv och sina barn till gränsen och i säkerhet.

Under flykten födde hon sitt fjärde barn, dottern Ramatou, och överlevde till mångt och mycket genom att äta löv. När de anlände till lägret var Habiba så svag och uttorkad att hon inte längre hade någon bröstmjölk kvar för att amma Ramatou.

UNHCR:s personal som är på plats i Dosseye berättar att Habibas nyfödda dotter nu, på grund av undernäring, är i riskzonen för att bli kortväxt, få ett försvagat immunförsvar och att dö av diarré.

Publicerad av Ulrika Forsberg