Matbrist i Jemen efter oupphörligt våld och covid-19

Brist på mat hotar hundratusentals människor på flykt i Jemen. Oupphörligt våld och coronapandemin tvingar familjer på flykt djupare i fattigdom, de riskerar att svälta.

11 december, 2020
"UNHCR behöver din hjälp nu för att skicka nödhjälpen dit den behövs. En hel generation är i fara i Jemen", Cate Blanchett berättar om läget i Jemen.

"Det blir bara värre och värre"

UNHCR:s ambassadör Cate Blanchett berättar om det akuta läget i Jemen:

Krisen i Jemen kräver akuta insatser. Familjer har flytt från våld och står inför akut hunger. Krisen omringar dem och det blir bara värre och värre.

En hel generation är i fara i Jemen.

80 procent av befolkningen behöver humanitär hjälp för att överleva.

Det här är föräldrar som kämpar för att deras barn ska överleva. Det här är människor som behöver trygghet och medmänsklighet. Människor i Jemen ställs inför nya faror och svårigheter varje dag.

De är starka och kämpar. Tillsammans kan vi hjälpa dem att överleva den här mänskliga krisen.

Brist på mat hotar i Jemens fördrivna

UNHCR varnar för att ökad matbrist hotar hundratusentals människor på flykt i Jemen. Inkomster har förlorats i följderna av oupphörligt våld och coronapandemin.

Sex år av konflikt har slagit brutalt mot civila och tvingat var åttonde invånare på flykt. Nu behövs hjälpinsatser som skyddar dem från hunger och svält.

En undersökning visar att det är brist på mat i alla konfliktområden, där hälften av Jemens fyra miljoner fördrivna befolkning lever.

I de värst krigsdrabbade områdena riskerar människor att svälta.

Fältarbetare berättar att ofta är en daglig måltid inte är mer än en skål ris eller en kopp te med en bit bröd. Att minska antalet måltider är vanligt bland människor på flykt.

Ensamstående mammor

UNHCR är särskilt bekymrad över situationen för ensamstående mammor – de utgör var fjärde familj på flykt.

Kvinnor påverkas oproportionerligt hårt i ett land där deras rätt att arbeta är begränsad. Många kvinnor – bland dem ensamstående mammor och änkor - berättar att de känner sig utestängda från hjälpleveranser.

Ojämlikhet mellan könen hindrar dem från att gå ut. Konflikter och livet på flykt förvärrar en redan olidlig situation.

Med häftig inflation och få inkomstkällor har familjer inte längre råd med måltider. För att ha mat på bordet:

  • Säljer de sina tillhörigheter.
  • Tar barn ur skolan för att jobba.
  • Tigger de på gatorna.
  • Äter de bara en gång om dagen.

Cirka fyra av fem ensamstående mammor på flykt tar till sådana åtgärder.

Föräldrar tvingas välja mellan att skaffa mat till sina familjer eller skydda dem från smittsamma sjukdomar som kolera och coronaviruset.

UNHCR ökar hjälpen

Trots en finansiell kris stärker UNHCR stödet till familjer i Jemen. Hittills i år mer än 900 000 människor på flykt i Jemen fått kontantstöd.

Nästan alla hushåll, cirka 97 procent, använder hjälpen för att köpa mat.

Källa: unhcr.org

Du kan hjälpa!

Du kan ge tak över huvudet, mediciner och mat till Jemens mest utsatta människor. Din gåva kan vara en avgörande skillnad för familjer på flykt.

Publicerad av Ulrika Forsberg