När livet vänds upp och ner

När livet vänds upp och ner och det inte ser ut att finnas någon väg ut, då finns du där. Tack för att du hjälper barn och familjer som har förlorat allt.

22 januari, 2020
Tack för ditt livsviktiga stöd till UNHCR under 2019.

Tack för att du finns

Under 2019 fick familjer tak över huvudet, barn fick gå i skolan och föräldrar fick varma filtar att värma sina barn med. Tack vare dig!

Stort tack för allt ditt stöd under 2019. Tillsammans ger vi människor på flykt chans till ett bättre liv.

Publicerad av Ulrika Forsberg