Nedbrända och plundrade flyktingläger i Tigray

Under ett uppdrag till Tigray i norra Etiopien fann UNHCR flyktingläger helt förstörda och alla humanitära anläggningar plundrade och vandaliserade.

29 mars, 2021
Eritreanska flyktingbarn lekar i flyktinglägret Hitsats i Tigray, 2017
Foto: REUTERS/Tiksa Negeri
Eritreanska flyktingbarn lekar i flyktinglägret Hitsats i Tigray, 2017

Alla har flytt från nedbrända lägren

För första gången sedan i november 2020 har UNHCR fått tillträde till flyktinglägren Shimelba och Hitsats i våldsdrabbade Tigray-region i norra Etiopien.

Under ett uppdrag till området fann UNHCR båda lägren helt förstörda och alla humanitära anläggningar plundrade och vandaliserade.

I Hitsats hittades de flesta bostäder i ett område som kallas zon A, liksom UNHCR:s kontor och personalboende, brända till marken.

Uppdraget bekräftade satellitbilder och flyktingars berättelser i början av året.

UNHCR är djupt bekymrad över de flyktingarna från Eritrea som hade bott där, som alla har flytt från lägren.

Under uppdraget gjordes ett besök till staden Shiraro. Flyktingar antas vara utspridda i området och i akut behov av säkerhet och stöd.

20 000 flyktingar på flykt från lägret

Cirka 20 000 flyktingar bodde i de två norra lägren Hitsats och Shimelba före krisen. 7000 av dem har antingen gått sin egen väg eller tagit sig till något av de två eritreanska flyktinglägren, Mai Aini och Adi Harush.

Dessutom har UNHCR varit i kontakt med mer än 2000 flyktingar från Hitsats och Shimelba i andra områden.

Mat och nödhjälp

Mat och nödhjälp delas ut till flyktingarna i lägren Mai Aini och Adi Harush.

De bor idag med släktingar, i skolor eller andra byggnader i lägren som redan är överbefolkade.

Det är brådskande att hitta fler platser för att ta emot fler flyktingar, särskilt med den kommande regnperioden.

UNHCR:s mottagningar har öppnats på nytt i båda lägren, där får flyktingar hjälp och rådgivning.

UNHCR stärker hjälpen till barn och offer för könsrelaterat våld.

Etiopier på flykt i Tigray

Lokala myndigheter har rapporterat att 95 000 etiopier är på flykt i området runt Shiraro i norra Tigray.

Cirka 47 000 människor registrerades förra månaden, resten beräknas ha kommit sedan dess.

De flesta internflyktingar bor hos lokalbefolkningen. Cirka 30 000 bor i fem bosättningar.

I Shimelba-lägret hittade fältpersonal över 2000 internflyktingar och utsatta lokalinvånare som hade sökt fristad i lägret.

Alla fördrivna människor i Shiraro och Shimelba är i akut behov av livräddande hjälp som mat, tak över huvudet, hälsovård och vatten.

Fri och säker rörelse

UNHCR uppmanar alla parter att snarast möjliggöra fri och säker rörelse för drabbade människor på flykt, i hopp om att nå säkerhet och hjälp. Det gäller över internationella och inom nationella gränser, oavsett etnisk tillhörighet.

UNHCR kräver att rätten att söka asyl respekteras fullt ut.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg