Nödläge efter jordbävning i Afghanistan

Förödande jordbävningar i Afghanistan har utplånat hela byar. Familjer har förlorat anhöriga och sina hem — de kämpar för att överleva.

12 oktober, 2023
En förödande jordbävning i Afghanistan har utplånat hela byar, familjer har förlorat sina he-
Foto: UNHCR Twitter
En förödande jordbävning i Afghanistan har utplånat hela byar, familjer har förlorat sina hem. Vill du hjälpa?

Nödläge efter jordbävningar

Familjer kämpar för att överleva efter att förödande jordbävningar har utplånat hela byar i västra Afghanistan.

Över tusen människor har dött. Tusentals fler har förlorat sina hem och sin försörjning – antalet människor väntas öka ytterligare.

UNHCR är på plats med nödhjälp. Du behövs idag!

Den här senaste katastrofen slår extra hårt efter år av konflikter, torka och ekonomiskt förfall. Nu när vintern närmar sig är ditt stöd avgörande.

Din hjälp behövs idag!

UNHCR har varit på plats sedan dag ett. Just nu ökar vi hjälpinsatsen och delar ut tält, filtar, solcellsdrivna lampor och hygienprodukter till människor som har förlorat allt. Din hjälp behövs idag.

UNHCR har skyddat människor i Afghanistan i 35 år.

Innan jordbävningen drabbade landet var Afghanistan hem för över 3,2 miljoner internflyktingar och över 52 000 flyktingar. 

Krisen i Afghanistan

Afghanistan genomlider tredje året av ekonomisk kollaps.

Oändliga kriser med årtionden av konflikter, översvämningar, torka och jordbävningar sätter djupa spår hos befolkningen. Fördrivna familjer utsätts för sträng kyla och snö i högt belägna städer och avlägsna byar.

Förra vintern var den kallaste på femton år. Människor dog i laviner och boskap frös ihjäl. Många har förlorat allt i klimatkatastrofer.

Den här jordbävningen är en katastrof som läggs på en redan drabbad befolkning. Ge en gåva idag.

Publicerad av Ulrika Forsberg