Ny väg ökar hjälpen till Raqqa i Syrien

Ny väg öppnar upp för mer hjälp till krigshärjade Raqqa i Syrien. Hjälpkonvojer har nått tusentals människor med tält och nödhjälp.

11 juli, 2017
Ny väg ökar hjälpen till Raqqa i Syrien.

Genombrott i hjälparbetet

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har genomfört den första i en serie av hjälpkonvojer till Qamishli i nordöstra Syrien.

Landrutten från Aleppo

Konvojerna har kört längs den viktiga landrutten från Aleppo under de senaste två veckorna. Vägen har varit stängd i nästan två år på grund av strider. Den nyöppnade rutten gör det möjligt att leverera mer hjälp till behövande i stridsdrabbade Ar-Raqqa.

Genombrott i hjälparbetet

Antalet människor på flykt från och inom Ar-Raqqa-provinsen har nått 190 000. Den nyöppnade vägen från Aleppo till Menbij och Qamishli är ett genombrott i hjälparbetet.

Hjälpkonvojer

UNHCR:s första konvoj med tre lastbilar nådde Qamishli den 29 juni. Hjälpsändningen var lastade med tält och nödhjälp som filtar, vattendunkar och andra grundläggande saker till tusentals människor på flykt från konflikter i området.

Den andra konvojen kom fram den 4 juli, den tredje den 10 juli och en fjärde hjälpkonvoj är på väg.

22 lastbilar med nödhjälp

Totalt har 22 lastbilar med nödhjälp har skickats. 17 har redan kommit fram. Regelbundna leveranser längs den nyöppnade vägen planeras från lager i Damaskus, Homs och Aleppo.

430 000 behöver hjälp

Den nya rutten gör det möjligt för UNHCR och andra hjälporganisationer att nå ännu fler av de 430 000 människor som behöver hjälp i Ar-Raqqa-provinsen.

Vägen avstängd i två år

Innan de här hjälpkonvojerna hade vägen varit stängd i nästan två år på grund av våldsamma konflikter. Kostsamma flygplan, med begränsad kapacitet, var det enda sätten att få tillträde till området.

Tusentals fångade i Raqqa

FN uppskattar att mellan 30 000 och 50 000 personer är fångade i staden Raqqa – även om det är svårt att uppskatta siffror med tanke på bristen på tillträde.

Tillgången till mat, vatten, medicin, el och andra viktiga saker har minskat. Situationen har snabbt försämrats. Det är absolut nödvändigt att fångade civila får en säker väg ut - för att få trygghet och någonstans att bo.

Ett skrämmande val – fly eller stanna kvar?

Många civila står inför det skrämmande dilemmat att stanna kvar medan striderna fortsätter att rasa eller ta chansen att fly och riskera döden för sig själva och sina familjer.

Att sätta människor i en sådan situation är en kränkning mot mänskligheten.

Civila måste skyddas

UNHCR påminner alla parter i konflikten om sina skyldigheter att följa internationell humanitär rätt. Civila måste skyddas och får aldrig bli mål.

UNHCR, andra FN-organ och samarbetspartner arbetar tillsammans i hjälpinsatserna och fortsätter att öka hjälpen där tillträde och säkerhet tillåter.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg