Ökat skydd till flyktingar i Libyen

Situationen i Libyen är en av de mest komplicerade i världen. Flyktingar och migranter gör livsfarliga resor tillsammans genom öknen.

12 september, 2017
"Livet i Libyen är verkligen fruktansvärd." Asylsökande från söder om Sahara på en båt mot Italien.
Foto: UNHCR/Vania Turner
"Livet i Libyen är verkligen fruktansvärd." Asylsökande från söder om Sahara på en båt mot Italien.

Komplicerat läge i Libyen

Situationen i Libyen är en av de mest komplicerade i världen.

Flyktingar och migranter gör livsfarliga resor tillsammans. De överlever svåra ökenkorsningar, sexuella övergrepp, våld, tortyr och förvaring under omänskliga förhållanden.

Allt det innan de ens når Libyen för att göra en dödlig resa över Medelhavet, där risken för att drunkna är en på 39.

Libyen är dessutom mitt i en konflikt som har tvingat hundratusentals människor att lämna sina hem.

UNHCR arbetar för att ge internationellt skydd, dela ut nödhjälp och hitta lösningar för människor som är på flykt i landet eller är på väg mot Europa.

Förvaring är inte lösningen

Förvaring är inte lösningen när oregelbunden blandad migration (irregular mixed migration) utgör utmaningar för länder. UNHCR som är en organisation med ansvar för att skydda flyktingar är emot rutinmässig förvaring av människor på flykt.

UNHCR är tydliga med att de skrämmande förhållandena där flyktingar och migranter hålls i förvar i Libyen är ohållbara.

– Vi gör regelbundet besök i förvaren för att ge stöd. Vår närvaro är inte ett godkännande av förvaren eller det som händer där. Det är vår plikt att hjälpa flyktingar och asylsökande, även när de är frihetsberövade, förklarar Roberto Mignone, UNHCR:s chef i Libyen.

Ett öppet mottagningscenter

UNHCR förhandlar med de libyska myndigheterna om att öppna mottagningscenter som ger flyktingar och asylsökande fri rörlighet och prioriterar de mest utsatta.

I centret kan UNHCR tillhandahålla registrering, boende, mat, sociala tjänster, rådgivning och stöd till överlevande av sexuellt och könsrelaterat våld och lösningar i tredjeländer för de mest utsatta.

UNHCR samarbetar men Internationella organisationen för migration (IOM) för att skydda utsatta människor som är på flykt i landet.

Människor behöver UNHCR:s skydd

UNHCR arbetar för att hjälpa 550 000 människor i Libyen. I den siffran ingår:

  • 204 000 libyer som har tvingats lämna sina hem till följd av konflikter.
  • 302 000 libyer som har återvänt till sina hem men är i en utsatt situation.
  • 43 0000 registrerade flyktingar och asylsökande.

Akuta behov

De akuta humanitära behoven och förfärliga förhållandena i landet gör att det viktigt att UNHCR fortsätter att dela ut nödhjälp, ge skydd, skapa lösningar och hitta alternativ till frihetsberövande - som den första och främsta prioriteten.

– Den hjälp som UNHCR tillhandahåller i förvaren hjälper till att minska lidandet. Vi delar ut hygienpaket, filtar, skor och kläder. Dessutom kan vi genom vår partner IMC (International Medical Corps) tillhandahålla sjukvård till dem som behöver det, vilket ofta är den enda vårdpersonal är på plats, sade Mignone.

Källa: unhcr.org (UNHCR steps up efforts towards alternatives to detention in Libya and solutions for vulnerable refugees)

Publicerad av Ulrika Forsberg