Falmatas otroliga historia

Vissa historier är svårare att berätta än andra. Det här är sådan. Den handlar om ett otroligt livsöde och viljan att överleva – och leva. Se filmen om Falmata.

27 april, 2021
12-åriga Falmata har polio och förlorat sin familj. Hon har tvingats fly från väpnade extremister fyra gånger i sitt liv. Trots det är hon är stark och hoppfull. Hon slutar aldrig att kämpa.

"Jag är inte rädd för någonting"

Falmata är bara 12 år och har redan tvingats fly fyra gånger. Under sin korta livstid har hon genomgått en ofattbar resa av svårigheter, förlust och lidande.

När Falmata var liten fick hon polio. Hon kan inte sträcka ut sina ben och resa sig, utan går på huk med stöd av sina händer.

Hon låter inte sin funktionsnedsättning stoppa henne för något. Istället är Falmata orädd och modig.

På frågan "Vad är du mest rädd för?" svarar Falmata:

– Jag är inte rädd för någonting.

På flykt – om och om igen

Falmata föddes i Banki i nordöstra Nigeria. Där bodde hon med sina föräldrar, syskon och sin mormor.

Sedan 2014 har extremistgruppen Boko Haram spridit terror i regionen.

När Falmatas pappa tragiskt dödades i en attack från de väpnade extremisterna bestämde hennes mamma att Falmata skulle fly till Kamerun med sin mormor.

Med Falmata på ryggen nådde de två säkerhet i Kamerun. Grannlandet var en fristad i tre månader.

När Falmata och hennes mormor återvände till Banki hade hennes syskon också tvingats att fly undan våldet.

Falmata vet fortfarande inte vad som hände med sin syster.

Förlorat hopp om fred

Hoppet om att få leva med sin mamma och mormor i fred krossades av ytterligare en blodig attack. De tvingades fly igen.

Familjen sökte skydd i en närliggande by, men våldsdåden förföljde familjen. Efter tio dagar tvingades de att fly ännu en gång. De ville återvända hem till Banki.

Falmata och hennes mormor

Falmata och hennes mormor gjorde resan tillbaka till hemstaden. De slogs av sorg när de fick reda på att de också hade förlorat Falmatas mamma. Nu var det bara Falmata och hennes mormor.

När de väpnade extremisterna attackerade Banki för fjärde gången fanns det ingen utväg.

Falmata och hennes mormor räddades av den nigerianska militären. De fördes till ett läger där de fördrivna av våldet  skyddas.

Tyvärr gick Falmatas mormor bort i lägret.

– Jag saknar min mormor. Det var hon som bar mig, minns Falmata kärleksfullt.

På frågan vad hon saknar mest av sina föräldrar är hennes känsla av förlust enorm:

– Om jag tänker på min mamma och pappa kan jag inte sova och jag gråter.

Hoppfull om framtiden

Trots allt Falmata har gått igenom är hon hängiven sin utbildning och hoppfull om framtiden.

– Jag vill gå klart min utbildning och hitta ett bra jobb, berättar Falmata för UNHCR.

Att få gå i skolan varje dag hjälper barn på flykt att få struktur i en kaotisk tillvaro och ger hopp om framtiden. Du kan hjälpa barn att lära sig läsa och skriva.

Jag är inte rädd för någonting.
Falmata är bara 12 år och har tvingats fly från Boko Haram i Nigeria fyra gånger.
Falmata

Boko Harams våld

Den extremistiska gruppen Boko Harams blodiga attacker i nordöstra Nigeria har tvingat miljoner människor att fly för sina liv. Många är kvinnor och barn – som 12-åriga Falmata och hennes mormor.

Civila utsätts för självmordsbombningar, omfattande sexuella övergrepp, tvångsrekrytering och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.

Boko Harams våld började spridas över Nigerias nordöstra gräns 2014. Nu har grannländerna Kamerun, Tchad och Niger dragits in i vad som har blivit en förödande blodig konflikt.

Regionen kämpar mot en svår mänsklig nödsituation.

Krisen förvärras av matbrist och allvarlig undernäring – 5,3 miljoner människor har brist på mat.

Hjälpinsatserna för att skydda de fördrivna försvåras av våldet och den dåliga ekonomin.

Människor lever i fattigdom, svåra klimat, återkommande epidemier, dålig infrastruktur och begränsad tillgång till de vanliga mänskliga behoven för överleva – och att leva.

Nigerias militär och multinationella styrkor har drivit bort extremister från många av de områden Boko Haram en gång kontrollerade. Istället ökar våldsattackerna i grannländerna.

Vad gör UNHCR?

Människor har tvingats fly undan Boko Harams attacker i panik för att överleva. De har ingenting.

Flyktingar berättar för UNHCR om extremt våld mot civila, mord, kidnappningar och plundring av byar. I skottlinjen står ofta kvinnor och barn.

UNHCR är på plats med nödhjälp som tält, mat, vatten och sjukvård.

Vi samarbetar med andra hjälporganisationer och de drabbade befolkningarna för att stärka insatsen. Arbetet hjälper de fördrivna att återfå sin värdighet och en känsla av normalt liv.

Rättigheter och skydd

UNHCR ser till att människors rättigheter respekteras. Offer för sexuella övergrepp och könsrelaterat våld får juridiskt och psykosocialt stöd.

Att stödja regeringen för att återfå fred och säkerhet är också en del av UNHCR:s arbete. Det kan handla om att utbilda myndigheter och militären om lagar och regler för att skydda människor på flykt och respektera deras rättigheter.

Källa: unhcr.org

På flykt med funktionsnedsättning

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att cirka 15 procent av världens befolkning har en funktionsnedsättning. Flera miljoner tros vara på flykt – de förblir ofta osynliga.

I kristider ökar risken för diskriminering, exploatering och våld. Människor med en funktionsnedsättning kan till exempel möta svåra hinder – som att hämta mat, vatten och nödhjälp.

UNHCR kämpar för att alla människor ska tillgång till livräddande hjälp – oavsett mänskliga förutsättningar.

Med din hjälp kan UNHCR arbeta dygnet runt för att hitta varaktiga lösningar som ger människor på flykt en chans att leva i säkerhet – och få tillbaka hoppet.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg