Pride: En kärlekshistoria

Pedro* och Lucia* - en kärlekshistoria. De träffades under en Pridefestival i Guatemala. "För oss var det kärlek vid första ögonkastet."

12 juni, 2019
Pedro* tvingades fly från sitt hemland El Salvador. I Guatemala blev han förälskad i Lucia Solorzano* som är transkvinna.
Foto: UNHCR/Pablo Villagran
Pedro* tvingades fly från sitt hemland El Salvador. På en Pridefestival i Guatemala blev han förälskad i Lucia Solorzano* som är transkvinna.

Pedro* och Lucia* – en kärlekshistoria

HBTQ-flyktingar i Guatemala.
Foto: UNHCR
Pedro* och Lucia*

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter.

– Vi borde ha rätt att vara vem vi är, vara fria och vara trygga, säger Pedro Fuentes*, 25 år och transsexuell man på flykt från El Salvador.

Pedro tvingades fly från sitt hem i El Salvador – ett av världens våldsammaste länder – när kriminella gäng hotade att döda honom om han inte gick med på att sälja narkotika.

– De trodde att jag obemärkt kan passera polisen eftersom jag är transperson, berättar Pedro.

Han flydde över gränsen till Guatemala. Där blev han förälskad i Lucia Solorzano* som är transkvinna som han träffade på en Prideparad för två år sedan.

– För oss var det kärlek vid första ögonkastet, berättar Pedro*.

* Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.

Pride betyder ”stolthet” på engelska. Priderörelsens mål är att alla ska vara stolta för den de är och att ingen ska behöva dölja sitt rätta jag.

Läs mer om hbtq-personer som tvingas fly.

Enligt en studie som UNHCR gjorde 2016 berättade nästan 90 procent av hbtqi-flyktingarna från Centralamerika att de hade utsatts för sexuella övergrepp eller könsrelaterat våld i sina ursprungsländer. Ett litet men växande antal människor söker skydd i Guatemala.

Skydda hbtqi-flyktingar

Världens stater och UNHCR ansvarar för det internationella skyddat av flyktingar. Skyddet regleras av juridiska överenskommelser. Det viktigaste är 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, antagna inom ramen för Förenta Nationerna (FN).

Enligt FN:s flyktingkonvention ska varje människa som utsätts för våld, omänsklig behandling eller allvarlig diskriminering på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet – och vars regering inte kan eller är ovillig att skydda personen – bli erkänd som flykting.

Läs 10-fakta om HBTQ, UNHCR och Pride.

Publicerad av Ulrika Forsberg