Rapport: Coronakrisen hotar flyktingbarns skolgång

Coronpandemin hotar chansen för miljoner unga flyktingar i fattiga länder att gå i skolan.

3 september, 2020
Skolflickor ler framför kampen i en skola i Iran. De två tonårssystrarna flydde från Afganistan till Iran för tio år sedan.   När talibanerna hotade att röva bort flickor som gick i skolan bestämde sig deras pappa Besmellah att det var dags att fly.  2015 tillät regeringen i Iran alla barn att gå i skolan. För första gången fick flickorna en formell utbildning.
Foto: UNHCR/M.H.Dehghanian
De två tonårssystrarna flydde från Afganistan när talibanerna hotade att röva bort flickor som gick i skolan. Då bestämde sig deras pappa Besmellah att det var dags att fly. De har bott i Iran i 10 år. 2015 tillät regeringen i Iran alla barn att gå i skolan. För första gången fick flickorna en formell utbildning.

Hälften av världens flyktingbarn går inte i skolan

I en ny rapport om utbildning förutspår UNHCR att miljoner unga flyktingar i fattiga länder inte får chansen att gå i skolan. Om inte akuta insatser för att bekämpa coronapandemins katastrofala följderna vidtas, hotas flyktingars utbildning – och framtid.

Läs rapporten "Coming Together For Refugee Education" här.

Sammanfattning av rapporten:

Coronakrisens katastrofala följder

Barn i alla länder kämpar med följderna av covid-19 som påverkar deras utbildning. Flyktingbarn är särskilt missgynnade.

Innan pandemin var chansen för flyktingbarn att gå i skolan hälften så stor som för andra barn. Det kommer att förvärras.

Många kanske inte har möjlighet att återuppta sina studier på grund av stängda skolor, svårigheter att betala avgifter, uniformer eller böcker, brist på teknik eller för att de måste arbeta för att försörja sina familjer.

Många familjer på flykt har sjunkit djupare ner i fattigdom under coronakrisen.

Redan innan pandemin gick hälften av världens flyktingbarn inte i skolan, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie, och fortsätter:

Efter allt barnen har gått igenom kan vi inte beröva dem deras framtid genom att neka dem en utbildning idag. Trots de enorma utmaningar som pandemin orsakar, kan vi med mer internationellt stöd stärka innovativa sätt och skydda de framsteg som gjorts för att ge flyktingbarn utbildning under de senaste åren.

Globala målet 4 – utbildning för alla

Utan mer stöd kan de framsteg inom utbildning som har gjort vändas tvärt – i vissa fall för alltid. Det kan äventyra arbetet med att uppnå Globala målet 4 – att säkerställa inkluderande och rättvis utbildning för alla.

I ett kraftfullt slutord i rapporten uppmanar Vodafone Foundation och deras ambassadör Mohamed Salah att inte missa tillfället att minska fattigdom och lidande:

– Att säkerställa kvalitetsutbildning i dag betyder mindre fattigdom och lidande i morgon. Om inte alla spelar sin roll, kommer generationer av barn – miljoner av dem i några av världens fattigaste regioner – att möta en dyster framtid. Men om vi arbetar tillsammans kan vi ge dem chansen som de förtjänar för att få en värdig framtid. Låt oss inte missa detta tillfälle.

Flickor extra utsatta

Flyktingbarnens möjlighet att gå i skolan ligger långt efter det globala genomsnittet, rapporten visar ändå framsteg.

Inskrivningar till gymnasiet ökade med tiotusentals flyktingbarn - 2 procent under 2019. Nu hotar coronapandemin att förgöra det. För flyktingflickor är hotet särskilt allvarligt.

Flyktingflickor har redan mindre chans att få en utbildning än pojkar – bara hälften så många går vidare till gymnasiet.

Malalafonden uppskattar att hälften av alla flyktingflickor i gymnasiet inte återvänder när klassrummen öppnar igen denna månad till följd av covid-19.

I länder där endast 10 procent flickorna går på gymnasiet riskerar alla att hoppa av – en skrämmande tanke som påverkar kommande generationer.

– Jag är särskilt bekymrad för flyktingflickor. Utbildning är inte bara en mänsklig rättighet. Att gå i skolan ger skydd och ekonomiska fördelar för flickorna, deras familjer och samhällen är tydliga. Världssamfundet har helt enkelt inte råd att misslyckas med att ge dem en utbildning, säger Grandi.

Fattiga flyktingar drabbas

Begränsningarna som infördes för att hindra spridning av covid-19 har varit särskilt tufft för de 85 procent av världens flyktingar som bor i utvecklingsländer eller fattiga länder. Mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och uppkoppling är sällan tillgängliga – inte ens en radio.

UNHCR, regeringar och partner arbetar outtröttligt för att se till att utbildningen för flyktingar fortsätter under pandemin – genom digital inlärning, lektion på TV och i radio, och stöd till lärare för att engagera elever samtidigt som de följer riktlinjerna för att hindra smittspridning.

Rapporten beskriver hur familjer, samhällen och regeringar samarbetar för att ge utbildning till flyktingbarn.

Positiva exempel i världen

Rapporten visar positiva exempel på regeringar som har skrivit in flyktingbarns rätt att delta i statliga skolor med berättelser från Ecuador och Iran.

Exempel på digital innovation lyfts fram av utbildningsministern i Egypten och av en familj i Jordanien som drar nytta av övergången till lärande över internet.

Med över hälften av världens flyktingar som bor i stadsmiljö betonas vikten av att städer välkomnar flyktingar. Borgmästaren i Coventry, Storbritannien, berättar om hur staden är engagerad och varför det är viktigt.

Rapporten uppmanar regeringar, den privata sektorn, det civila samhället och andra viktiga intressenter att samarbeta för att hitta lösningar som stärker nationella utbildningssystem.

Utan en sådan åtgärd riskerar vi en förlorad generation – när flyktingbarn berövas sin utbildning och en trygg framtid.

Skolan under attack

Riskerna för utbildning för flyktingar slutar inte med covid-19. Attacker på skolor är en dyster och växande verklighet.

Rapporten fokuserar på Afrikas Sahel-region där våld har tvingat mer än 2500 skolor att läggas ner och som påverkar utbildningen av 350 000 studenter.

Publicerad av Ulrika Forsberg