Rekordmånga människor på flykt från krig

Krig i världen tvingade rekordmånga människor på flykt under 2014. För första gången kommer de flesta från Syrien.

7 januari, 2015
För första gången är syrier den största flyktingbefolkningen inom UNHCR:s mandat. I juni 2014 var fler än 3 miljoner syrier på flykt från kriget. Det är 23 procent av alla flyktingar som får hjälp av UNHCR i världen.
Foto: UNHCR
För första gången är syrier den största flyktingbefolkningen inom UNHCR:s mandat. I juni 2014 var fler än 3 miljoner syrier på flykt från kriget. Det är 23 procent av alla flyktingar som får hjälp av UNHCR i världen.

Krig tvingar människor på flykt

Med krig i Mellanöstern, Afrika och andra delar av världen tvingades rekordmånga människor på flykt under 2014.

Över 5,5 miljoner människor flydde från sina hem på grund av krig under de första sex månaderna av 2014 visar UNHCR:s rapport Mid-Year Trends 2014.

Totalt fick 46,3 miljoner människor hjälp av UNHCR i mitten av 2014. Det är 3,4 miljoner fler än i slutet av 2013, och den högsta siffran någonsin.

"Under 2014 har vi sett antalet människor som behöver vår hjälp växa till oöverträffade nivåer. Så länge det internationella samfundet fortsätter att misslyckas med att hitta politiska lösningar på existerande konflikter och för att förhindra nya från att starta, kommer vi att fortsätta se dramatiska humanitära konsekvenser", säger FN:s flyktingkommissarie António Guterres.

Syrier största flyktinggruppen

För första gången är nu syrier den största flyktingbefolkningen under UNHCR:s mandat (5 miljoner palestinier faller under FN-organet UNRWA). I och med det går syrier om afghaner, som har varit den största flyktinggruppen i mer än 30 år.

I juni 2014 var fler än 3 miljoner syrier på flykt, vilket är 23 procent av alla flyktingar som får skydd av UNHCR.

De 2,7 miljoner afghaner är den flyktingbefolkning som behövt hjälp av UNHCR som under längst tid.

Länder som människor flyr ifrån:

 1. Syrien: 3 miljoner
 2. Afghanistan: 2,7 miljoner
 3. Somalia: 1,1 miljoner
 4. Sudan: 670 000 
 5. Sydsudan: 509 000
 6. Demokratiska republiken Kongo: 493 000
 7. Myanmar: 480 000
 8. Irak: 426 000

Pakistan är det land som tagit emot flest flyktingar, med 1,6 miljoner från Afghanistan.

Länder som tar emot flest flyktingar:

 1. Pakistan: 1,6 miljoner
 2. Libanon: 1,1 miljoner
 3. Iran: 982 000
 4. Turkiet: 824 000
 5. Jordanien: 737 000
 6. Etiopien: 588 000
 7. Kenya: 537 000
 8. Tchad: 455 000

I förhållande till antalet invånare har Libanon (257 flyktingar per 1000 invånare)och Jordanien (114 flyktingar per 1000 invånare) tagit emot det största antalet flyktingar.

"Det är redan fattiga länder som tar de största kostnaderna för människor på flykt. Fler länder måste ställa upp och bidra, inte minst ekonomiskt om vi vill undvika risken för att ännu fler utsatta människor ska stå utan stöd och hjälp."

Totalt långt över 50 miljoner människor på flykt i världen idag, det är nivåer UNHCR aldrig tidigare varit med om.

Statistiken i Mid-Year Trends 2014 rör främst tre grupper; flyktingar, asylsökande och internflyktingar. Siffrorna baseras på uppgifter från stater, icke-statliga organisationer och UNHCR:s egen statistik.

Publicerad av Ulrika Forsberg