Respektera flyktingars rättigheter

Inför internationella dagen för mänskliga rättigheter uppmanar UNHCR och Europarådet alla EU-länder att garantera flyktingar grundläggande rättigheter.

9 december, 2015

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Inför internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december uppmanar FN:s flyktingkommissarie och chefen för Europarådet alla EU-länder att uppfylla sina åtaganden för att garantera grundläggande mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter. 

De uttrycker också sin önskan om att regeringar, det civila samhället och journalister ökar ansträngningarna med att motverka rasism och främlingsfientlighet.

”Det här är den största migrationen till Europa på decennier. Det enda sättet att hantera situationen på ett effektivt sätt är att alla europeiska stater hjälps åt", säger FN:s flyktingkommissarie António Guterres.

"Rätten att söka asyl är inte bara inskriven i internationell rätt - den skyddar människor som har tvingats fly från krig och förföljelse och är en av de grundläggande värdena i den europeiska unionen. Det imponerande engagemanget i det civila samhället för att välkomna flyktingarna, och de många röster som höjs mot intolerans och främlingsfientlighet visar fortsatt förståelse för dessa principer."

"Så fort någon sätter sin fot på vår kontinent har de samma grundläggande mänskliga rättigheter som alla andra i Europa", sade Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland.

”Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg har varit mycket tydlig i denna fråga. Våra 47 medlemsländer är skyldiga att garantera grundläggande mänskliga rättigheterna för flyktingar och migranter, och för att göra rättvisa bedömningar i varje enskilt fall."

900 000 människor har kommit till Europa över Medelhavet under 2015. De flesta av dem kommer från Syrien, Afghanistan och Irak. UNHCR fortsätter att uppmana EU:s länder att arbeta tillsammans för att hjälpa människor som är i behov av internationellt skydd.

Publicerad av Ulrika Forsberg