Runda upp för barn på flykt

34 miljoner barn är på flykt i världen idag. Runda upp med Lindex för att ge barnen chansen att gå i skolan.

13 augusti, 2020
Varje dag ger UNHCR barn på flykt chansen att lära sig läsa och skriva. Du kan ge ett barn det bästa som finns – en trygg vardag och en bättre framtid.

34 miljoner barn är på flykt

Idag är runt 34 miljoner barn på flykt från våld och konflikter i världen, en helt ofattbar siffra. Många tillbringar hela sin barndom på flykt – ibland skilda från sina familjer. Barnen kan ha sett sina hem förstöras av bomber eller sin mamma och pappa dödas.  

Barn som tvingas lämna sina hem förlorar ofta flera år av skolgång, eller slutar helt att gå i skolan.

Barn på flykt löper fem gånger större risk att sluta skolan jämfört med barn globalt. Utbildning för barn på flykt är därför ett av UNHCR:s allra viktigaste uppdrag.

Utbildning räddar liv

Utbildning är det viktigaste verktyget för att ge människor på flykt möjlighet till en framtid. Det är en grund för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Tillgång till utbildning minskar risken för barnarbete och barnäktenskap, och ger barn på flykt chansen att få vara barn längre.

Vad gör UNHCR för barn på flykt?

UNHCR hjälper barn på flykt att vara trygga, friska och att ha en skola att gå till.

UNHCR bygger skolor i flyktingläger, återuppbygger sönderbombade skolor och utbildar lärare. Våra kollegor delar ut skolmaterial som pennor, skolböcker och solcellslampor så att elever kan läsa läxor på kvällen.  Konkreta insatser som förändrar livet för barn på flykt.

Runda upp på Lindex idag och hjälp barn på flykt att gå i skolan! Kampanjen startar 14 augusti och pågår i tio dagar. Tack för att du hjälper.

Publicerad av Ulrika Forsberg