Se filmen om människor på flykt

Se filmen! På två minuter berättar artisten Petter om hur UNHCR hjälper människor på flykt i världen, var de befinner sig och hur din gåva räddar liv.

20 november, 2015

Petter berättar om hur UNHCR hjälper människor på flykt i världen

Se filmen! På två minuter berättar artisten Petter om hur UNHCR hjälper människor på flykt i världen, var de befinner sig och hur din gåva räddar liv.

17 år - så lång tid befinner sig en människa på flykt i genomsnitt efter att ha tvingats lämna sitt hem. 

Just nu befinner sig 60 miljoner människor på flykt runt om i världen. Det är mer än hela Sveriges befolkning, sex gånger om.

De flesta, 64 procent, är internflyktingar som är på flykt i sitt hemland. 33 procent är flyktingar som har sökt skydd i ett annat land och 3 procent är asylsökanden.

  • En flykting är en människa som har tvingats fly sitt hemland på grund av krig eller förföljelse och inte kan återvända hem.
  • En internflykting har tvingats fly sitt hem men befinner sig fortfarande i sitt hemland.
  • En asylsökande har sökt skydd i annat land men ännu inte fått sin ansökan avgjord.

UNHCR är FN:s flyktingorgan som arbetar med att ge nödhjälp, skydd och hopp om framtiden. Det kan handla om att bygga upp flyktingläger eller att dela ut nödhjälp som filtar, madrasser, mat, vatten och mediciner. UNHCR samarbetar också med länder om att ta emot människor som behöver internationellt skydd.

I Syrien är just nu mer än halva befolkningen på flykt. Ungefär 8 miljoner människor är på flykt inne i Syrien och 4 miljoner har sökt skydd i grannländerna. I Libanon är mer än var femte person idag är flykting.

UNHCR arbetar över hela världen, just nu på 462 platser. Världens största flyktingläger ligger i Dadaab i Kenya. Det är lika stort som Örebro till ytan. Där bor över 300 000 människor på flykt från Somalia där konflikter har pågått i över 20 år.

Pengarna som UNHCR samlar in räddar livet på miljontals människor. I Sverige har över 400 miljoner kronor samlats in hittills i år och det är hjälp som går fram. 87 procent når människorna på flykt.

Under 2014 delade UNHCR ut 3 miljoner filtar, 40 000 tält, 590 000 myggnät, 34 800 solcellslampor och 630 000 paket med köksutrustning till akuta flyktingkriser. Och detta är bara en liten del av allt arbete.

Nu vet du förhoppningsvis lite mer om hur läget ser ut i världen, och vad UNHCR är och gör.

Publicerad av Ulrika Forsberg