Sex människor dog på Medelhavet varje dag under 2018

Sex människor dog på Medelhavet varje dag under 2018 i försök att nå Europa. Det gör Medelhavet till världens dödligaste hav att fly över.

29 januari, 2019
En litet barn lyfts från en gummibåt ombord till sök- och räddningsfartyget Sea Watch.
Foto: UNHCR
En litet barn lyfts från en gummibåt ombord till sök- och räddningsfartyget Sea Watch.

Desperata resor över Medelhavet

Flyktingar och migranter drunknar i försök att nå Europa. Nedskärningar i sök- och räddningsinsatser gör Medelhavet till världens dödligaste hav att fly över.

Desperata resor över Medelhavet

UNHCR:s rapport "Desperate Journeys" (Desperata resor), som släpps idag, visar att i genomsnitt gick sex liv förlorade varje dag under 2018.

2 275 människor dog eller är saknade efter försök att korsa Medelhavet under 2018 – trots att antalet människor som nådde Europas kuster minskade.

Totalt kom 138 882 flyktingar och migranter till Europa, det lägsta antalet på fem år.

Att rädda liv på havet är inte ett val, inte heller politik, utan en urgammal skyldighet. Vi kan sätta stopp för dessa tragedier genom anta en långsiktig handlingsplan som bygger på regionalt samarbete, som sätter människors liv och värdighet i centrum, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommisarie.

Ökade restriktioner att gå i land

Rapporten beskriver hur vissa europeiska länder har ändrat sin politik vid flera tillfällen. Stora grupper människor har lämnats på havet i flera dagar i väntan på tillstånd att gå iland.

Frivilligorganisationer som har fartyg på internationellt vatten ställdes inför ökade restriktioner för sina sök- och räddningsinsatser.

Skrämmande villkor i Libyen

Längs rutten från Libyen till Europa dog en av 14 människor på havet – en kraftig ökning jämfört med 2017. Tusentals fler återvände till Libyen där de möttes av skrämmande levnadsvillkor i förvar.

För många var Europa den sista anhalten efter en mardrömslik resa med tortyr, våldtäkt, sexuella övergrepp och kidnappningar längs flyktvägen.

Länder måste vidta akuta åtgärder för att stoppa smugglares nätverk och ställa förövare av dessa brott inför rätta.

Ett frö av hopp

På vissa håll växer ett frö av hopp. Trots det politiska dödläget pågår ett antal regionala insatser för sjösäkerhet och landstigning. Flera länder har gått med på att omfördela människor som räddas i centrala Medelhavsområdet.

Tusentals platser för vidarebosättning (flyktingkvoter) erbjöds av stater för att evakuera flyktingar ut ur Libyen.

Förändrade rutter

Rapporten visar också förändringar i de rutter som flyktingar och migranter tar.

Spanien

För första gången på flera år var Spanien den vanligaste ingången till Europa. Omkring 8 000 anlände landvägen (via enklaverna i Ceuta och Melilla) och ytterligare 54 800 lyckades ta sig över det farliga västra Medelhavet.

Totalt anlände 65 400 människor till Spanien.

Som en följd ökade dödstalet på västra Medelhavet från 202 under 2017 till 777.

Italien

23 400 flyktingar och migranter anlände till Italien under 2018, en minskning med 20 procent jämfört med föregående år.

Grekland

Till Grekland anlände 32 500 flyktingar och migranter över havet jämfört med 30 000 under 2017. Antalet människor som passerade gränsen landvägen från Turkiet nästan tredubblades.

Övriga Europa

Bosnien och Hercegovina registrerade cirka 24 000 flyktingar och migranter längs rutten via västra Balkan.

Till Cypern kom flera båtar med syriska flyktingar från Libanon.

Mer om rapporten Desperate Journey

Läs hela rapporten med bilder, filmer och kartor här på unhcr.org

För att ladda ner filmer och bilder, vänligen kolla in UNHCR:s mediasida.

Publicerad av Ulrika Forsberg