Skola i kris – flyktingbarn saknar chans till utbildning

Av världens 7,1 miljoner flyktingbarn i skolåldern saknar 3,7 miljoner barn – mer än hälften – möjlighet att gå i skolan.

24 november, 2019
I världens största flyktingläger – Kutupalong i Bangladesh – lever den förföljda folkgruppen Rohingya.

Miljoner barn på flykt går inte i skolan

Miljoner barn på flykt missar en grundläggande mänsklig rättighet – rätten till utbildning.

Av världens 7,1 miljoner flyktingbarn i skolåldern saknar 3,7 miljoner – mer än hälften – möjlighet att gå i skolan, visar en ny rapport om utbildning från UNHCR.

Det saknas skolor, klassrum, utbildade lärare och skolmaterial. Bristen på pengar till utbildning gör att barns framtid står på spel.

I en värld av konflikter och kriser missar vi en av de bästa investeringarna som finns: att utbilda unga flyktingar. Det är inte en kostnad, utan en gyllene möjlighet, säger Filippo Grandi, UNHCR:s högsta chef.

Läs hela rapporten STEPPING UP: Refugee Education in Crisis här.

Så här kan du hjälpa barn på flykt:

 • Ge en gåva idag: 300 kronor kan ge ett skolpaket till ett barn på flykt.
 • För företag: skänk 10 000 kr som kan ge en hel skolklass skolmaterial i ett helt år. Ni får ett digitalt paket att dela till kunder och anställda.

Fakta från rapporten

Idag finns det över 25 miljoner flyktingar i världen. Hälften av dem är barn och 7,1 miljoner är i skolåldern. Endast 3,4 miljoner av barnen får en chans att gå skolan.

Svårare för ungdomar

Rapporten visar att när flyktingbarn blir äldre minskar möjligheten för vidare utbildning. 63 procent av flyktingbarnen går i grundskolan, jämfört med 91 procent av alla barn.

Världen över får 84 procent av ungdomarna en gymnasieutbildning, medan endast 24 procent av flyktingarna får det.

Barn i grundskolan:

 • 63 procent av flyktingbarnen går i grundskolan.
 • 91 procent av alla barn.

Barn och ungdomar i gymnasiet:

 • 24 procent av flyktingungdomar går i gymnasiet.
 • 84 procent av alla ungdomar.

Högre utbildning:

 • 3 procent av flyktingungdomar och unga vuxna går vidare till högre utbildning.
 • 37 procent av alla ungdomar och vuxna.

Den stora minskningen mellan elever i grundskolan och gymnasiet är ett direkt resultat av bristen på finansiering till utbildning för flyktingar.

Det saknas skolor, klassrum, utbildade lärare och skolmaterial.

2,9 miljoner barn i fem länder

2,9 miljoner flyktingbarn i skolåldern lever i fem länder:

 • Pakistan
 • Turkiet
 • Libanon
 • Sudan
 • Uganda

De långvariga konflikterna i Afghanistan, Syrien och Afrika, i länder söder om Sahara, orsakar enorm skada för miljoner flyktingbarn i skolåldern.

Stöd till ungdomar

Nu uppmanar UNHCR världens regeringar, den privata sektorn, utbildningsorganisationer och givare att ge ekonomiskt stöd till utbildning för flyktingbarn och ungdomar.

– Vi måste investera i flyktingars utbildning eller betala priset för en generation av barn som är dömda till att växa upp utan en chans att klara sig på egen hand, utan arbete och utan någon möjlighet att bidra till sina samhällen, fortsätter Grandi.

Satsningen på utbildning riktar in sig på att bygga och renovera skolor, utbilda lärare och ge ekonomiskt stöd som täcker skolkostnader till flyktingfamiljer.

I rapporten får du tips om hur din arbetsplats, skola, kommun eller nätverk kan hjälpa flyktingar att gå i skola.

Behov av inkluderande skolsystem

Rapporten visar också behovet av att inkludera flyktingbarn i nationella skolsystem – istället för att gå i inofficiella parallella skolor. Det gör att de får följa en formell, erkänd läroplan hela vägen genom förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Det ger dem de erkända kunskaper som är en språngbräda till universitet eller högre yrkesutbildning.

Saknade betyg

Idag – även om flyktingungdomar går igenom gymnasiet – går bara 3 procent vidare till någon form av högre utbildning. En siffra som bleknar i jämförelse med den globala siffran på 37 procent.

UNHCR efterlyser en mer realistisk strategi från skolor, universitet och utbildningsdepartement för dokumention.

Många flyktingar hindras från att gå i skolan eftersom de kan ha lämnat examensbevis, betyg och ID-handlingar bakom sig när de flydde från sina hem. Även när dokument finns tillgängliga, vägrar vissa länder att erkänna certifiering som utfärdats i flyktingens ursprungsland.

Frågan om utbildning för världens flyktingbarn är akut.

I slutet av 2018 fanns det mer än 25,9 miljoner flyktingar runt om i världen - 20,4 miljoner under UNHCR:s mandat. Cirka hälften var under 18 år, och miljoner levde i långvariga flyktingsituationer, utan hopp om att återvända hem inom en snar framtid.

Källa: Refugee education in crisis: More than half of the world’s school-age refugee children do not get an education

Läs hela rapporten STEPPING UP Refugee Education in Crisis" här.

Så här kan du hjälpa barn på flykt:

 • Ge en gåva idag: 300 kronor kan ge ett skolpaket till ett barn på flykt.
 • För företag: skänk 10 000 kr som kan ge en hel skolklass skolmaterial i ett helt år. Ni får ett digitalt paket att dela till kunder och anställda.
Publicerad av Ulrika Forsberg