Skola och skratt till syriska flyktingbarn

UNHCR får 10 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet, samt 9 miljoner till ett projekt i samarbete med Clowner utan gränser till skolgång för syriska barn.

21 februari, 2014
Sverige för UNHCR:s generalsekreterare Katinka Lindholm och Roger Magnergård från Postkodlotteriet och den stora checken!
Foto: UNHCR / Catrin Rising
Sverige för UNHCR:s generalsekreterare Katinka Lindholm och Roger Magnergård från Postkodlotteriet och den stora checken!
Med projektet ”Back to school” kommer UNHCR och Clowner utan gränser att kunna hjälpa över 5000 barn att börja skolan igen.
Foto: Alex Hinchcliffe
Med projektet ”Back to school” kommer UNHCR och Clowner utan gränser att kunna hjälpa över 5000 barn att börja skolan igen.

UNHCR och Clowner utan gränser

FN:s flyktingorgan UNHCR får i år 10 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Utöver detta får UNHCR, i samarbete med Clowner Utan gränser, 9 miljoner kronor till ett specialprojekt för att syriska barn på flykt i Libanon ska få gå i skolan.

Utdelningen skedde under torsdagskvällen på PostkodLotteriets årliga förmånstagarfest som hölls på Fryshuset i Stockholm.

"Bidraget från PostkodLotteriet kommer extremt lägligt. UNHCR har enorma behov av stöd i den humanitära katastrof som orsakats av konflikten i Syrien", säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Hon fortsätter "att vi dessutom fått pengar till specialprojektet tillsammans med Clowner utan Gränser är extra glädjande. Det innebär att vi kan sätta igång skolprojektet redan i mars".

Barn på flykt har upplevt stora svårigheter och enorma trauman. För att de ska kunna känna sig säkra i sin nya situation, i ett nytt land, är det viktigt att bygga upp rutiner, för att få en fungerande vardag igen. Här spelar skolan en stor roll. Samtidigt är det viktigt att barnen känner sig trygga för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Clowner utan Gränser arbetar med lekar, humor och skratt för att få barnen att känna glädje och hopp även i den utsatta situation som de befinner sig i. I projektet ”Back to school” samarbetar UNHCR och Clowner utan Gränser för att ge syriska flyktingbarn i Libanon möjlighet till både skolgång och självstärkande roliga aktiviteter.

Så många som 80 procent av syriska barn som flytt till Libanon med sina familjer går inte i skolan. Med projektet ”Back to school” kommer UNHCR och Clowner utan gränser att kunna hjälpa över 5000 barn att börja skolan igen.

Publicerad av Ulrika Forsberg