Kvinnor, barn och hbtqi-personer från Venezuela får skydd

Miljoner människor har flytt Venezuela. Ekonomin är i fritt fall. Det finns varken mediciner eller mat. Mest utsatta är kvinnor, barn och hbtqi-personer.

4 juli, 2022
En flicka från kvarteret La Cruz är med i en gemensam arbetsdag som är organiserad av UNHCR.
Foto: UNHCR/Catalina Betancur Sánchez
En flicka från kvarteret La Cruz är med i en av UNHCR:s träffar för att öka kunskapen om vilken farlig situation som kvinnor, barn och hbtqi-personer på flykt från Venezuela lever i.

Flykten från Venezuela

Över sex miljoner människor har flytt från Venezuela de senaste åren. De flyr från ett land med en ekonomi i fritt fall.

Det finns varken mediciner eller mat och otryggheten är utbredd. Covid-19 har gjort situationen ännu värre.

Många har sökt skydd i Colombia, Peru och Ecuador. Där ställs de inför nya svåra prövningar. Alldeles för många riskerar att utsättas för könsrelaterat våld, övergrepp och människohandel.

UNHCR och Amnesty i samarbete

UNHCR finns på plats i alla mottagar- och grannländer och tar hand om venezuelaner på flykt. Just kvinnor, flickor och hbtqi-personer är extra sårbara - därför genomför vi tillsammans med Amnesty just nu ett projekt för att skydda de mest utsatta från Venezuela.

Projektet heter "No place for abuse: Welcome Venezuela" och finansieras av Postkodlotteriet.

Målet är att ge skydd till över en halv miljon människor så de inte behöver utsättas för våld och hot, bli våldtagna, kränkta, misshandlade eller sålda.

Hittills har vi:

  • Öppnat särskilda skyddade platser dit kvinnor, flickor och hbtqi-personer kan komma för att få vara i en trygg miljö.
  • Gett vård, medicin, psykosocialt stöd, juridisk hjälp och en trygg plats att bo på till 575 människor som överlevt könsrelaterat våld i Colombia.
  • Startat arbetsutbildningar för att ge venezuelaner på flykt större möjligheter att få jobb och försörja sig själva och sina familjer.
  • Sett till så att tusentals barn har fått uppehållstillstånd av humanitära skäl genom påverkansarbete i Peru.
  • Gjort flera stora kommunikationsinsatser och kampanjer för att stärka utsatta kvinnor, flickor och hbtqi-personers kunskap om vilka rättigheter de har och var de kan få hjälp. Vi har anordnat cykellopp, spridit informationskampanjer på skolor och universitet, byggt ut och spridit informationskanaler samt utbildat flera hundra lokala ledare för att öka förståelsen för utsatta människor på flykt.
  • Arrangerat regelbundet olika samlingar, träffar och workshops för lokalsamhällen i Colombia, Peru och Ecuador som hjälper kvinnor, flickor och hbtqi-personer.

Stort tack till alla Postkodlotteriets lottköpare som gör arbetet möjligt! #postkodeffekten

Publicerad av Ulrika Forsberg