Snabbare och smartare med ny teknik

Registrering och vikten av ID-handlingar är en av de minst förstådda men viktigaste delarna i UNHCR:s arbete för flyktingar i krissituationer.

21 oktober, 2013
I Libanon har UNHCR lyckats med att mer än fördubbla registreringen av syriska flyktingar varje månad.
© UNHCR
I Libanon har UNHCR lyckats med att mer än fördubbla registreringen av syriska flyktingar varje månad.

Registering och ID-handlingar

Registrering är en av de minst förstådda men viktigaste delarna i  UNHCR:s arbete för flyktingar i krissituationer. Den noggranna processen vid registrering och identifiering ger flyktingar rättsligt skydd, hjälper dem att återförenas med nära och kära samt ger dem tillgång till förnödenheter, sjukvård och utbildning.

För utsatta grupper är registreringen ännu viktigare. Ensamstående kvinnor, ensamma barn, äldre, handikappade, undernärda och kroniskt sjuka kan få rätt stöd tidigt under sin tid på flykt.

Behovet av snabbhet

I en omfattande flyktingkris där tusentals människor söker skydd hos UNHCR varje dag kan det vanliga registreringsförfarandet gå frustrerande långsamt.

Den nuvarande situationen i Syrien är ett typexempel. Miljoner människor är på flykt. Det sätter hård press på personalen som registrerar flyktingarna. Trots de svindlande siffrorna har UNHCR lyckats minska väntetiden vid registreringen avsevärt. Framgången beror på mer personal och att arbetet har effektiviserats.

UNHCR använder mobila registreringsenheter som ökar räckvidden och kapaciteten i stadsområden och ny teknik gör arbetet effektivare.

I Libanon har UNHCR lyckats att mer än fördubbla registreringen av antalet syriska flyktingar varje månad - från 37 000 i januari till över 90 000 i april 2013. Familjer i desperata situationer ska inte behöva vänta länge på att få hjälp.

Ny teknik

Idag gör ”biometrisk” teknik, som skanning av fingeravtryck och regnbågshinnan, att UNHCR snabbt kan bekräfta en persons identitet och registrera den i UNHCR:s databas för att snabbt kunna ge rätt stöd.

Tekniken är inte bara till för att påskynda registreringsprocessen, utan också för att snabbare kunna dela ut mat och förnödenheter, undvika dubbelarbete och följa upp behoven för utsatta grupper.

I Mali har biometrisk teknik gjort att  UNHCR övervunnit utmaningen att nå ut med förnödenheter till flyktingar som är nomader.

I Sydsudan är flyktingarnas digitala identiteter kopplade till interaktiva kartor över flyktinglägren där de bor. Fältarbetare kan nu se platser där utsatta grupper och personer befinner sig, och därmed ge rätt hjälp och vård. Var befinner sig de äldre och sjuka? Hur långt är de från hälsokliniker eller platser som delar ut mat och förnödenheter? Kan ett utbrott av en epidemi eller sjukdom spåras till en viss latrin?

Tack vare biometri och digital kartläggning, är svaren på de frågorna nu bara ett musklick bort.

Publicerad av Ulrika Forsberg