Er gåva är på väg ut i världen – tack för 2019

Tack för att ditt företag hjälper människor som har förlorat allt. Er gåva är nu på väg ut i världen och räddar liv!

2 januari, 2020
Tack för att ni finns där när världens vänds upp och ner - och det inte ser ut att finnas någon väg ut.

Ni har räddat liv i tre akuta kriser under 2019

Venezuela

I januari blev situationen i Venezuela ohållbar. Människor som UNHCR träffade berättar om hunger, brist på sjukvård, osäkerhet, hot och rädsla. Familjer, urfolk, HBTQ-personer, ensamma kvinnor, barn, unga pojkar och flickor – alla lever i extrem utsatthet. De ser ingen annan utväg än att lämna sitt hemland. Tack för att ni ger dem skydd.

Syrien

I mars 2020 har kriget i Syrien rasat i 10 år. Förödelsen i landet är enorm. Städer och byar ligger i ruiner. Hem, skolor och sjukhus är förstörda av bomber. Många har sett sina anhöriga dödas. Familjer har förlorat allt de äger. Kriget gör vardagen livsfarlig. Människor flyr för att överleva.

I oktober 2019 förvärrades kriget när civila bombas i norra Syrien. Situationen är farligare än på länge. Tack för att ditt företag är med och kämpar för krigets offer.

Cykloner i Afrika

I mars och april slår cyklonerna Idai och Kenneth till mot södra Afrika. Stormar orsakar kraftig nederbörd och stora områden svämmas över. Åkermark, hem och byar förstörs. 600 människor mister sina liv och 1,85 miljoner behöver nödhjälp för att klara vardagen. Med snabb hjälp från företag som ditt kan liv räddas ur vattenmassorna.

Stort tack för att ni räddar liv i katastrofer. Med er hjälp får barn och familjer som förlorar sina hem i skyfall, stormar och översvämningar hjälp att överleva.

Tillsammans fortsätter vi att rädda liv – så länge det behövs.

Varmt tack

Varmt tack för att ni valde att ge en gåva under 2019. Tillsammans med företag som ditt – som bryr sig – ger vi människor på flykt chansen till ett bättre liv.

Hör gärna av er om ni har frågor!

Stort tack,
Jessica Sjöstrand,
Koordinator företagsinsamling,
Sverige för UNHCR

PS. Med er gåva bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030 – världens viktigaste agenda. Det betyder världens viktigaste gåva.

Publicerad av Ulrika Forsberg