Tre miljoner människor har flytt skrämmande förhållanden i Syrien

Nästan hälften av Syriens befolkning har tvingats lämna sina hem – de flyr skrämmande förhållanden för att överleva.

29 augusti, 2014
Den här syriska familjen levde tidigare ett lyckligt liv i Aleppo. Nu bor de på gatorna i Istanbul i Turkiet. De är bland de 3 miljoner flyktingar från Syrien, varav många lever under hemska förhållanden.
Foto: UNHCR/S.Baldwin
Den här syriska familjen levde tidigare ett lyckligt liv i Aleppo. Nu bor de på gatorna i Istanbul i Turkiet. De är bland de 3 miljoner flyktingar från Syrien, varav många lever under hemska förhållanden.

Skrämmande förhållanden i Syrien

Nu har tre miljoner människor på flykt från Syrien sökt skydd hos FN:s flyktingorgan UNHCR. Ytterligare 6,5 miljoner är på flykt i landet. Över hälften av dem är barn.

Rapporter visar på allt mer skrämmande förhållanden inne i landet – människor är hungriga och det sker ett urskillningslöst dödande av civila.

Nästan hälften av Syriens befolkning har tvingats lämna sina hem – de flyr för att överleva.

Allt fler familjer som söker skydd är i ett chockerande tillstånd – de är utmattade, rädda och har inga pengar. De flesta har varit på flykt i mer än ett år, de flyr från by till by innan de tar det slutgiltiga beslutet om att lämna landet.

Det finns oroväckande tecken på att resan ut ur Syrien blir allt tuffare. Människor tvingas betala mutor till beväpnade grupper vid övergångar längs gränserna.

Flyktingar som korsar öknen i östra Jordanien tvingas betala smugglare rejäla summor för att ta sig i säkerhet, från 600 kronor per person och uppåt.

De allra flesta flyr till Syriens grannländer. I Libanon befinner sig 1,14 miljoner syriska flyktingar, i Jordanien 608 000 och i Turkiet 815 000.

Utöver de tre miljoner flyktingar som har sökt skydd hos UNHCR, uppskattar grannländernas regeringar att hundratusentals fler syrier är på flykt i deras länder. Det har lett till enorma påfrestningar på deras ekonomier, infrastruktur och sociala tjänster.

Syrierna är nu världens största flyktingbefolkning under UNHCR beskydd, och hjälpinsatsen  är den största i UNHCR:s 64-åriga historia.

"Den syriska krisen har blivit den största humanitära krisen i vår tid, men omvärlden har misslyckats med att tillgodose behoven hos flyktingarna och de länder som tar emot dem", säger António Guterres, FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef.

"Responsen på den syriska krisen har varit generös, men den bittra sanningen är att det är långt ifrån allt som behövs", sade Guterres.

Den senaste tidens upptrappade strider förvärrar en redan desperat situation.

UNHCR är också djupt oroade över säkerheten för flera hundra syrier som är fångade i flyktinglägret Al Obaidy i Al Qa'im i nordvästra Irak.

Internationella hjälporganisationer som arbetar där har tvingats överge sina kontor och lager med nödhjälp. UNHCR:s irakiska samarbetspartner fortsätter dock att dela ut nödhjälp, men situationen är instabil.

Många flyktingar berättar att deras sista utväg var att lämna Syrien. Allt fler har tvingats flytta minst en gång innan de lämnade landet. En kvinna berättade för UNHCR att hon hade flyttat 20 gånger innan hon slutligen passerade gränsen till Libanon.

Försämrade förhållanden

Förutom den försämrade säkerheten, blir det allt svårare att hitta ett arbete och matpriserna skjuter i höjden. Att köpa bröd kostar tio gånger mer i år än förra året, enligt nyanlända flyktingar i Jordanien.

Upp till 15 procent av flyktingarna i Jordanien lider av sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och cancer. De stannade kvar i sina hem in i det längsta för att kunna vårdas hemma.

UNHCR samarbetar med 150 organisationer samt regeringarna i grannländerna för att hjälpa flyktingar att betala hyran, få mat, utbildning och sjukvård, samt ger dem nödhjälp som tält, madrasser och filtar.

Under det senaste året har 1,7 miljoner flyktingar fått mathjälp, 350 000 barn blivit inskrivna i skolan och 400 000 flyktingar har fått skydd i läger.

Tack till alla som hjälper

Stort tack till alla givare som har skänkt pengar till den fruktansvärda flyktingkrisen i Syrien.

Men mer hjälp behövs för att möta de akuta behoven hos flyktingar. Mest akut är att 2,4 miljoner människor beräknas behöva stöd under de kommande veckorna för att förbereda sig inför vintern.

Publicerad av Ulrika Forsberg