UNHCR om attentaten i Paris och Beirut

UNHCR uttrycker bestörtning och avsky efter de dödliga attentaten i Paris och Beirut, och oroas över att flyktingar blir syndabockar eller andrahandsoffer.

17 november, 2015

Asyl och terrorism är inte förenliga med varandra

UNHCR:s personal hjälper människor på flykt vid den ungerska gränsen mot Serbien.
Foto: UNHCR/O. Laban-Mattei

UNHCR uttrycker bestörtning och avsky efter attentaten i Paris och Beirut och dödandet av så många oskyldiga människor. FN:s flyktingkommissarie António Guterres har framfört sin solidaritet med folket i Frankrike och Libanon efter den senaste tidens dödliga attacker.

Majoriteten av människorna som kommer till Europa är på flykt från krig och förföljelse. De har ingen möjlighet att ta sig till Europa på säkra sätt.

Många är på flykt från extremism och terrorism - från just de personerna som är kopplade till attackerna i Paris.

UNHCR oroas över den ännu obekräftade uppgiften av att en av angriparna i Paris kan ha kommit till Europa som en del av hösten flyktingvåg. UNHCR betonar starkt vikten av att bevara integriteten i asylsystemet.

Asyl och terrorism är inte förenliga med varandra. 1951 års flyktingkonvention är tydlig med att personer som har begått allvarliga brott inte omfattas.

UNHCR har hela tiden uppmanat alla stater att införa ett effektiv och säkert mottagande av människor som kommer till Europa. De som får flyktingstatus ska få skydd och berättigade asylsökanden ska få skydd enligt EU:s gemensamma program för omfördelning.

UNHCR oroas över reaktionerna från vissa länder som inte fullföljer sina åtaganden för att hantera flyktingkrisen, eller skapar fler hinder för att hjälpa människor i nöd.  

UNHCR upprörs av språkval som demoniserar flyktingar som grupp. Detta är farligt eftersom det bidrar till främlingsfientlighet och rädsla. Flyktingar får inte göras till syndabockar och får inte bli andrahandsoffer för de här tragiska händelserna.

Säkerheten i vårt samhälle och ett fungerande asylsystem i Europa är mål som är högst förenliga. Det är nödvändigt att upprätthålla europeiska värderingar och skydda rätten att söka asyl.

Publicerad av Ulrika Forsberg