UNHCR har skickat sex plan med nödhjälp till Filippinerna

UNHCR har hittills skickat sex flygplan med förnödenheter som tält, filtar, vattendunkar, hygienartiklar, liggunderlag, köksredskap och myggnät.

27 december, 2013
En flicka i Filippinerna har fått en filt av UNHCR.
Foto: UNHCR
Maureen Castillo, 7 år, har fått en filt från FN:s flyktingorgan UNHCR. Familjens hem förstördes i tyfonen som slog till i Filippinerna, nu får de hjälp av UNHCR. Mest av allt önskar hon att ett nytt hem för sin familj där de kan vara trygga.

Förnödenheter till Filippinerna

UNHCR jobbar dygnet runt med att få ut all hjälp till de drabbade så fort som möjligt. Nödhjälpen har delats ut i och runt Tacloban inklusive i de områden som tidigare var svåra att nå. Hjälpen har nu nått cirka 23 000 människor.

Det har gått tre veckor sen tyfonen Haiyan slog till mot Filippinerna. Människorna i de drabbade områdena ber nu om material så att de kan påbörja återuppbyggnaden av sina hem och sina liv. De senaste siffrorna rapporterar att det nu är över 13 miljoner drabbade och 4.4 miljoner som tvingats lämna sina hem.

Det finns fortfarande ett akut behov av livsnödvändig hjälp som mat, vatten och tak över huvudet. De drabbade samhällena har tillgång till små livsmedelslager, men är allt mer oroade över brist på mat på lång sikt. Det finns begränsad eller ingen tillgång till marknader och mataffärer. Nästan hela landsbygdsbefolkningen är beroende av jordbruk, om småbönder inte får frön att så innan planteringssäsongen slutar i januari, kommer jordbrukarna inte ha något att skörda i mars – april nästa år.

I vissa avlägsna delar av Guiuan, där tyfonen träffade först på morgonen den 8 november, har logistikproblem försvårat en smidig distribution av nödhjälp. Det gäller även till öarna Homonhon och Suluan.

Som samordnare för arbetet med att ge människor skydd arbetar UNHCR tillsammans med regeringen och World Food Programme (WFP) för att se till att alla berörda människor får hjälp.

Vår personal har märkt att många samhällen sakta kommer tillbaka på fötter nu, särskilt i stadskärnorna. Vissa butiker har öppnat igen och kommersiell verksamhet återupptagits. I områdena Ormoc och Tagatay, där de flesta av husen har påverkats, har folk börjat bygga tillfälliga skydd samtidigt som de reparera sina hus. Men situationen i förorterna och på landsbygden är fortfarande svår.

I Tacloban har UNHCR fått ytterligare nödhjälp från sina leveranser till Cebu och flera leveranser från Manila kommer inom kort. Dessa kommer att ge totalt 3 000 tält, 16 000 presenningar, 46 000 filtar och annan nödhjälp som behövs.

UNHCR delar ut några av dessa leveranser i Guiuan och Ormoc utifrån identifierade behov. Dessa produkter kommer att ge tillfällig hjälp medan överlevande fokusera på att återuppbygga sina hem.

Samtidigt fortsätter tusentals människor lämna Leyte luft- och sjövägen. I onsdags satte UNHCR upp tält på Taclobans flygplats för att ge skydd till den väntande folkmassan. Söndagen den 17 november började Internationella organisationen för migration (IOM) och Institutionen för socialt arbete och utveckling (DSWD) registrera människor som lämnar landet, hjälpa till med resan, samla in uppgifter om deras destination, behov och utsatthet. Denna verksamhet finns till för att säkerställa stöd till utsatta människor och förhindra människohandel samt sexuellt utnyttjande.

UNHCR arbetar även med att utbilda militären i landet i mänskliga rättigheter och hur man bäst hjälper människor på flykt, speciellt utsatta grupper. Det är viktigt att se till så att skolor kan öppna så att inte barnen missar sin viktiga utbildning. Planen är att skolorna ska öppna igen den 2:a december.

Återförening är ett viktigt arbete just nu så att barn och föräldrar kan hitta varandra, ensamma barn är en extra utsatt grupp. 

Publicerad av Ulrika Forsberg