Hur hjälper UNHCR på Lesbos?

UNHCR stärker hjälparbetet på Lesbos efter branden i Moria-lägret. Tält, filtar, sovsäckar och liggunderlag är på plats. Nu behövs långsiktiga lösningar.

15 september, 2020
Tack vare starkt stöd från människor som du kan UNHCR snabbt vara plats när en akut kris plötsligt slår till. Just nu jobbar våra kollegor med att ta hand om människor som blivit hemlösa efter branden i Moria-lägret.

Nytt läger för hemlösa i Moria

Tusentals människor är utan tak över huvudet på den grekiska ön Lesbos efter att Moria-lägret brändes ner förra veckan.

Grekiska myndigheter, som ansvarar för hjälparbetet, har identifierat en plats på Lesbos, nära staden Mytilene, för att bygga upp ett nytt tillfälligt tältläger som ska skydda de mest utsatta barn, kvinnor och män som blev hemlösa av bränderna.

Nytt läger med 600 tält

I det här akuta läget har UNHCR hjälpt till i arbetet med att sätta upp tältlägret och ger teknisk rådgivning i bygget.

Byggarbete pågår just nu. Hittills har UNHCR erbjudit 600 familjetält – 700 människor har redan flyttat in.

UNHCR har skickat mobila toaletter och handtvättstationer, och står redo med mer stöd till vatten, hygien och sanitet – om det behövs.

Covid-19

För att förhindra spridningen av covid-19 i lägret genomgår de drabbade coronatester innan de går in.

UNHCR stöder grekiska Folkhälsomyndigheten med att etablera ett område för hälsovård i lägret, i enlighet med WHO:s riktlinjer.

Ett inhägnat område med tre tält och en stor tälthall ska användas för isolering. Den är redan igång. 20 personer som bekräftats med covid-19 sitter nu karantän på området.

Mat och vatten

Sedan förra veckan har den grekiska armén delat ut mat och vatten de drabbade För att stödja arbetet har UNHCR skickat 6 000 paket med torkad mat till Lesbos.

På begäran av nationella myndigheter och med stöd av Europeiska kommissionen har UNHCR också gett de drabbade en engångssumma för att täcka akuta behov.

Filtar, sovsäckar och liggunderlag

I samarbete med partner delar UNHCR ut nödhjälp som filtar, sovsäckar, liggunderlag, vattendunkar, presenningar och hygienartiklar till 12 000 människor.

Skydda utsatta människor på flykt

Tillsammans med andra hjälporganisationer fortsätter också arbetet för att hjälpa hemlösa barnfamiljer och ensamma kvinnor att söka skydd i det nya lägret.

50 kvinnor och personer som utsatts för sexuella övergrepp har redan flyttats till en säkert plats på ön.

När sårbara människor flyttas till det här nya lägret är det viktigt att snabbt hjälpa dem till fastlandet – och tryggare boenden.

Att bygga tillfälliga läger är en akutåtgärd för att skydda människor som annars sover under bar himmel – på åkrar, i olivlundar och parkeringsplatser.

Långsiktiga lösningar behövs

UNHCR kämpar för långsiktiga lösningar med europeiskt stöd och större ansvarsfördelning mellan länder.

Överfulla tältläger på Lesbos och andra öar på Egeiska havet måste avskaffas. Förhållanden för människor på flykt från konflikter och förföljelse måste förbättras.

Ny uppgörelse om migration och asyl

Europeiska kommissionen har meddelat att den kommer att offentliggöra en nya uppgörelse om migration och asyl till den 23 september, delvis till följd av de senaste händelserna på Lesbos och den akuta situationen för ett gemensamt ansvar i Europa.

UNHCR ser den kommande uppgörelsen som en möjlig nystart för EU och medlemsstaterna för att bättre skydda flyktingar och säkerställa ett gemensamt europeiskt asylsystem, baserat på rättvisa och effektiva asylförfaranden, solidaritet och ansvarsfördelning mellan stater.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg