UNHCR markerar 16 dagar av aktivism mot sexuellt våld

UNHCR uppmärksammar den årliga internationella kampanjen ”16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld” med insatser mot sexuella övergrepp i krisdrabbade länder som Kongo.

17 oktober, 2013
De här unga kvinnorna är med i en dansgrupp i Kiziba-lägret, Demokratiska republiken Kongo, som bekämpar sexuellt våld.
Foto: UNHCR / F.Noy
De här unga kvinnorna är med i en dansgrupp i Kiziba-lägret som bekämpar sexuellt våld i Demokratiska republiken Kongo.

Sexuellt våld i Kongo

FN:s flyktingkommissarie António Guterres uppmärksammar UNHCR:s åtagande att motverka sexuellt och könsrelaterat våld. Fokus i år ligger på att förbättra de drabbades möjlighet att ställa förövarna inför rätta. 

De utbredda problemen markeras i samband med den årliga internationella kampanjen ”16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld”. Kampanjen pågår fram tills den 10 december, som är den internationella dagen för mänskliga rättigheter.

- Det är nödvändigt att vi fortsätter förebygga sexuellt och könsrelaterat våld i all vår verksamhet, säger Guterres.

Han betonar att en av anledningarna till att kvinnors rättigheter fortsätter att kränkas är den ojämlikhet mellan könen som fortfarande finns runt om i världen. Detta trots att kunskaperna och de förebyggande insatserna mot sexuellt och könsrelaterat våld ökar.

Sexuellt våld är en av UNHCR:s högsta prioriteringar.

Under 2012 har UNHCR lagt 45,5 miljoner kronor (6,9 miljoner dollar) på projekt som syftar till att förebygga och agera på den här typen av våld. UNHCR uppmärksammar också årets kampanj med att lansera en distanskurs för sina anställda för att säkerställa att personalen över hela världen har den kunskap och de verktyg som behövs för att planera och genomföra effektiva åtgärder mot sexuellt våld.

I exempelvis de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo har det pågått allvarliga strider sedan mitten av november. UNHCR har fått alarmerande rapporter om  utbredd förekomst av våldtäkt i konflikten. Genom förebyggande insatser mot sexuellt och könsrelaterat våld i krisdrabbade regioner kan liv räddas, menar Guterres.

Ett stort problem är de få anmälningarna. Orsaker kan vara kulturellt betingade men det kan också vara praktiska skäl som gör att förövarna inte anmäls. Oavsett orsak leder det till att många förövare är på fri fot.

UNHCR jobbar för att de drabbade ska få rättvisa. 

Publicerad av Ulrika Forsberg