UNHCR ökar hjälpen i irakiska Kurdistan

Nödhjälp når just nu fram till barn och familjer som har tvingats lämna sina hem i norra Syrien. UNHCR ökar hjälparbetet i Irak. Tack till dig som hjälper!

29 oktober, 2019

UNHCR ökar hjälpen i irakiska Kurdistan

Nödhjälp når just nu fram till barn och familjer som har tvingats lämna sina hem i norra Syrien. UNHCR har byggt upp flyktingläger i Irak och ser till att de som flyr får tak över huvudet, mat och vatten. Tack till dig som är med och hjälper i den här akuta krisen.

Ökar hjälpen i Irak

UNHCR:s fältarbetare i norra Irak rapporterar att 1200 syriska flyktingar anländer varje dag.

12 100 människor på flykt från Syrien har korsat gränsen till Irak för att få skydd de senaste två veckorna. 75 procent av dem är kvinnor och barn. Mer än en fjärdedel är ensamstående mammor. Många är ensamma barn.

Dilwar slutade inte gråta

Många flyktingar behöver psykosocialt stöd – både barn och vuxna.

Förra veckan träffade vårt psykosociala team Dilwar, en treårig pojke. Han hade tappat bort sin mamma och var i tårar. Även efter att ha återförenats med sin mamma fortsatte Dilwar att gråta.

Mamman berättade att Dilwar upplevde kraftiga explosioner när de flydde från sitt hem i Syrien. Det gjorde honom rädd och ledsen, och han kunde inte sluta gråta.

Vårt team träffade Dilwar, stöttade honom – och ansträngningar belönades slutligen med ett leende. Tack till dig som ger barnen på flykt ett leende.

UNHCR ser till att människor som söker skydd får psykosocial första hjälpen. Alla som anländer tas omedelbart om hand.

Familjer som har anhöriga bosatta i irakiska Kurdistan får hjälp att återförenas.

Flyktingläger i Irak

UNHCR betonar vikten av rörelsefrihet för flyende civila och att gränserna förblir öppna så att flyktingar kan få skydd. UNHCR och våra humanitära partner samarbetar med myndigheterna i irakiska Kurdistan och stödjer deras hjälpinsatser.

Över 11 000 människor har sökt skydd i det nyligen öppnade flyktinglägret Bardarash och 800 i transitlägret Gawilans i provinsen Dohuk i norra Irak. Båda platserna ligger 150 kilometer öster om gränsen till Syrien.

Vi är tacksamma över insatserna från de lokala myndigheterna som tar emot och hjälper de nyligen anlända syriska flyktingarna – utöver de mer än 230 000 som redan bor i regionen.

Just nu i Syrien

Under tiden i Syrien har 202 000 människor tvingats på flykt i nordöstra delen enligt FN:s senaste uppskattningar. De flesta är kvinnor och barn.

75 000 människor på flykt har fått vinterhjälp som skyddar mot kylan - bland annat vinterkläder, filtar och sovsäckar - av UNHCR:s nätverk av partner.

UNHCR reparerar just nu byggnader i staden Hassakeh där människor på flykt har sökt skydd. Där det är möjligt kopplas skyddsrummen till elnätet för att förbättra livsvillkoren och för att minska risken för övergrepp och våld.

UNHCR installerar också vattentankar och utför reparationer för att säkerställa att människor har rent dricksvatten.

Våra fältarbetar träffar dagligen familjer som bor i överfulla skolor som används som skyddsrum. Många lämnade sina hem med knappt någonting.

De flesta skolor i Hassakeh-staden används just nu för att skydda tusentals fördrivna. Det gör att varken barnen på flykt eller lokala barn går i skolan och chanserna att fortsätta sin utbildning minskar.

Varmt tack för allt stöd!

Vi är tacksamma för alla som är involverade i de här pågående hjälpinsatserna. Alla som arbetar dygnet runt för att ta emot flyktingar och ge dem skydd, nödhjälp och trygghet.

Vi för tackar för allt starkt stöd från människor som du – som hjälper till när människor har det som svårast.

Källa: UNHCR expanding response in northern Iraq amid continuing Syrian refugee influx