UNHCR säkrar stödet för flyktingar i Uganda

Omfattande insats för insamling av data med biometrisk identifiering för att snabbare hjälpa flyktingar i Uganda.

20 februari, 2018

Insamling av data med biometrisk identifiering.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, meddelade idag nya åtgärder för att stärka och säkra Ugandas flyktingprogram genom en omfattande insats för insamling av data med biometrisk identifiering.

– Vi tar extremt allvarligt på den senaste tidens utveckling i Uganda. Programmet för att hjälpa flyktingar i landet har avgörande betydelse med tanke på omfattningen av krisen. Uganda är en förebild med sitt arbete att välkomna och ta emot så många människor som söker internationellt skydd, säger George Okoth-Obbo på UNHCR.

Utredning av anklagelser

Uganda initierade en utredning i januari efter rapporter som mottagits av UNHCR och FN:s livsmedelsprogram (WFP) om påstådd korruption bland statliga tjänstemän som är involverade i arbetet med att hjälpa flyktingar.

– Låt mig vara kristallklar: de anklagelser som hittills rapporterats är inte riktade mot UNHCR. Våra utredningar syftar till att stödja Ugandas premiärminister för att bekämpa korruption och grov misskötsel bland tjänstemän, säger Okoth-Obbo.

Nolltolerans mot misskötsel och utnyttjande

– På UNHCR har vi nolltolerans mot misskötsel, missbruk och utnyttjande. Varje möjlig rapport eller påstående utreds noggrant, betonar Okoth-Obbo.

Anklagelser som gäller andra FN-organ eller partner hänvisas till respektive organisation för intern utredning. De som rör statsanställda hänvisas till myndigheter i Uganda. UNHCR följer noggrant resultaten av de utredningarna och har ett nära samarbete med de ugandiska myndigheterna och andra partner.

– Vi behöver ett starkt och kollektivt stöd som syftar till att stärka flyktingprogrammen i Uganda, säger Okoth-Obbo.

Identifiering med biometri

Arbetet med att samla in data och identifiera flyktingar är planerad att vara klar i september 2018 – det inkluderar införande av biometriska kontroller vid utskänkningsplatser för mat.

UNHCR:s beprövade biometriska system har redan använts i 48 länder över hela världen och hjälpt till att registrera cirka 4,4 miljoner flyktingar.

Uganda ger skydd till drygt en miljon flyktingar, och håller gränsen öppen för människor som flyr konflikt och förföljelse.

– Den 1 mars lanserar vi, tillsammans med våra partner och med stöd av Ugandas regering, en massiv insats för biometrisk identifiering av alla flyktingar i Uganda. Den kommer att hjälpa regeringen att hitta avvikelser i insamling av data, säger Okoth-Obbo.

UNHCR har redan personal på plats för att påbörja arbetet. Mer än 400 anställda kommer att arbete med att registrera flyktingar.

Fakta: Biometrisk teknik

  • Biometri och biometriska data används då man använder olika matematiska och statistiska metoder för att känna igen en person baserat på en fysiologisk eller beteendemässig egenskap. Exempelvis genom skanning av ansiktet, fingeravtryck, röst eller regnbågshinnan.
  • Tekniken gör att UNHCR kan bekräfta en persons identitet och registrera den i UNHCR:s databas för att snabbt kunna ge rätt stöd.
  • Tekniken är inte bara till för att påskynda registreringsprocessen, utan också för att snabbare kunna dela ut mat och förnödenheter, undvika dubbelarbete och följa upp behoven för utsatta grupper.

Källa: unhcr.org (UNHCR steps up support for Uganda’s refugee programme)

Publicerad av Ulrika Forsberg