UNHCR: skydda ”karavanen” med flyktingar i Mexiko

UNHCR finns på plats i Mexiko sedan en ”karavan” med tusentals flyktingar och migranter från Honduras har tagit sig till gränsen till Guatemala.

29 oktober, 2018
Personal från UNHCR hjälper människor på flykt från Honduras vid floden Suchiate,i södra Mexiko, som gränsar till Guatemala.
Foto: UNHCR/Julio López
Personal från UNHCR hjälper människor på flykt från Honduras vid floden Suchiate,i södra Mexiko, som gränsar till Guatemala.

Fattigdom och våld i Honduras

UNHCR, FN:s flyktingorgan har skickat personal och stöd till södra Mexiko sedan en ”karavan” med tusentals flyktingar och migranter från Honduras har tagit sig till gränsen mellan Guatemala och Mexiko.

Karavan med flyktingar och migranter

Fattigdom och våld i Honduras

Tusentals barn, kvinnor och män har flytt från våld och fattigdom i Honduras till fots. De har korsat gränsen från Guatemala till Mexiko och berättar om att de är på väg mot ett bättre liv i USA.

Karavanen som tidigare uppskattats till upp till 7000 människor börjar nu minska. Det är den andra organiserade marschen i regionen i år, den första ägde rum i april i Mexiko.

UNHCR har över 45 personal på plats i Tapachula i delstaten Chiapas – Mexikos sydligaste delstat som gränsar till Guatemala. Mer personal är på väg.

Hjälp vid gränsen

UNHCR:s personal hjälper de mexikanska myndigheterna med att säkra att asylsökande snabbt registreras och att människor med särskilda behov identifieras och får rätt stöd.

Just nu är UNHCR oroad över den humanitära situationen för människorna som vandrar i karavanen. De är stor otrygghet och risken att kidnappas i områden där de kan tänkas sig att vandra är väl kända.

Situationen måste snabbt stabiliseras. Det är viktigt att människorna som söker asyl och de som är på resande fot tas emot på ett säkert sätt.

I Guatemala bevakar UNHCR gränsen mot Mexiko vid Tecun Uman. Där identifierar UNHCR människors behov och erbjuder nödhjälp.

I Honduras bevakar UNHCR situationen vid gränsen till Guatemala och arbetar tillsammans med myndigheterna för att se till att de människor som återvänder skyddas.

Rätt att söka asyl

UNHCR vill påminna länder längs den här rutten att det finns människor i karavanen som är i verklig fara. I en sådan här situation är det viktigt att människor får söka asyl och att ansökningen bedöms på ett korrekt sätt innan något beslut om utvisning tas.

De senaste åren har befolkningen i norra Centralamerika varit utsatt för mycket våld, stor otrygghet, organiserad brottslighet och begränsade ekonomiska möjligheter.

Det har lett till att ett stort antal människor nu flyr från sina hem. Många söker internationellt skydd utomlands. Ett starkt asylsystem är viktigt för att länder ska klara det ökande antalet asylansökningar i regionen.

Kvinnor, barn och HBTQ-personer

Det utbredda våldet i regionen påverkar särskilt kvinnor, barn och HBTQ-personer. Diskriminering, tvångsrekrytering, sexuella övergrepp och könsrelaterat våld ökar hejdlöst. Att fly från sådan förföljelse skapar ytterligare risk. Utsatta grupper blir lättare offer för faror längs transitvägarna. De riskerar att utsättas för människohandel och kriminella grupper. UNHCR skyddar redan utsatta människor – både i hemlandet, transitlandet och i asyllandet.


Vill du har mer information om vad som händer i Centralamerika, vänligen kontakta:

Källa: UNHCR says stabilizing ‘caravan’ situation urgently important

Publicerad av Ulrika Forsberg