UNHCR:s hjälp når fram i Nepal

UNHCR:s personal arbetar dygnet runt med att hjälpa de drabbade av den förödande jordbävningen i Nepal. Tusentals presenningar har delats ut till familjer som har förlorat sina hem.

5 maj, 2015
UNHCR:s personal arbetar dygnet runt med att ge skydd och tak över huvudet till människorna som är drabbade av den förödande jordbävningen i Nepal. Tusentals presenningar som ger skydd mot väder och vind har delats ut till familjer som har förlorat sina hem.

Jordbävning i Nepal 2015

UNHCR:s personal arbetar dygnet runt med att hjälpa människorna som är drabbade av den förödande jordbävningen i Nepal. Tusentals presenningar som ger skydd mot väder och vind har delats ut till dem som har förlorat sina hem.

Enligt regeringen är mer än 200 000 hus raserade och ytterligare 200 000 har skadats. Siffror som väntas stiga. Ju fler avlägsna byar som UNHCR når fram till, desto mer omfattande blir kartläggningen av skadorna.

Efterskalv, jordskred, laviner, blockerade eller förstörda vägar, brist på el och vatten försvårar arbetet med att nå ut till dem som behöver hjälp. Där lastbilar inte kommer fram, bär personalen ut nödhjälpen för hand till de drabbade familjerna.

Det här är den värsta jordbävningen i Nepal på 80 år.

UNHCR skickar presenningar som skyddar

Inom de första 24 timmarna efter jordbävningen tömde UNHCR sina lager i landet och kunde skicka 11 000 presenningar till tre svårt drabbade områden.

Familjer använder presenningarna som tak och väggar över sina skadade hus. Det är inte en idealisk lösning på lång sikt, men just nu ger det familjer skydd.

Den snabba leveransen beror på att UNHCR redan var på plats i landet. Sedan 1960-talet har människor på flykt från Butan fått skydd i Nepal.

UNHCR och naturkatastrofer

När en större naturkatastrof slår till kan Förenta nationerna (FN) be om UNHCR:s hjälp som en del av den gemensamma hjälpinsatsen av FN.

Det händer när en katastrof är så omfattande att UNHCR:s snabba räddningsinsatser och kunskaper behövs för att rädda liv.

UNHCR har den erfarenhet och kapacitet som krävs för att hantera omfattande kriser var som helst i världen, även under de mest utmanande förhållanden.

UNHCR arbetar över hela världen och kan snabbt skicka förnödenheter från sina lokala lager till människor som är i akut behov av hjälp.

Efter en naturkatastrof arbetar UNHCR alltid i samarbete med regeringen och andra FN-organ.

Insamlingen till de drabbade efter jordbävningen i Nepal är avslutad. Tusen tack till dig som var med och gav ditt stöd. Du har räddat liv.

Publicerad av Ulrika Forsberg