Uppror och blodiga attacker i Moçambique

Dödliga attacker i norra Moçambique tvingar människor på flykt. Fruktansvärda övergrepp riktas mot civila. Du behövs för att ge trygghet, mat och vatten.

8 april, 2021
Adelia, 11 år, flydde med sin familj från sitt hem I Cabo Delgado I norra Mozambique. Nu bor familjen i ett läger för internflyktingar.
Foto: UNHCR/Martim Gray Pereira
Adelia, 11 år, flydde med sin familj från sitt hem i Cabo Delgado i norra Moçambique 2020. Nu bor familjen i ett läger och behöver din hjälp för att överleva.

Mänsklig tragedi i Moçambique

En mänsklig tragedi utspelar sig just nu i norra Moçambique. Nästan 700 000 människor har tvingats fly från ett blodigt uppror av anhängare till IS (Islamiska Staten).

Mer än 2000 människor har dödats sedan attackerna inleddes 2017. Det rapporteras om omfattande grova brott mot de mänskliga rättigheterna.

Våld mot civila

Människors liv är i fara. Våld riktas direkt mot civila i byar och städer. De dödas och lemlästas, får sina hem plundrade och nedbrända, och sin åkermark förstörd.

Många har flytt till fots eller med båt utan att få någonting med sig – ofta utan ID-handlingar.

Ökning av brutala attacker

Det har skett en dramatisk ökning av brutala attacker från väpnade grupper under de senaste månaderna. Det rapporteras om halshuggning och våldtäkt – även mot barn.

I den dödliga attacken i kuststaden Palma miste ett dussintal människor sina liv.

Situationen är skrämmande. Massakrer mot försvarslösa civila kommer att fortsätta om inte omvärlden snabbt ingriper. Våldet måste stoppas och oskyldiga människor måste skyddas!

Övergrepp mot kvinnor och barn

De flesta som flyr är kvinnor och barn, och de är mest utsatta. Kvinnor och flickor rövas bort och tvingas gifta sig, de våldtas och utsätts för andra former av grymma sexuella övergrepp.

Det kommer rapporter om att barn tvångsrekryterats till väpnade grupper.

Covid-19 försvårar hjälpen

Coronapandemin och det ekonomiska läget förvärrar den mänskliga krisen i norra Moçambique där attackerna pågår.

Regionen drabbas ofta av cykloner, extrema översvämningar och återkommande utbrott av vattenburna sjukdomar som kolera.

Lokalbefolkningen som tar hand om de flyende behöver också stöd. De kämpar för att hjälpa till och ligger på bristningsgränsen för vad de klarar av.

Många platser där människor på flykt från våldet har sökt skydd riskerar att översvämmas under den pågående regn- och cyklonsäsongen.

Behoven ökar för varje dag som går. De mest akuta just nu är tillgången till skydd, mat, vatten och sjukvård.

Den växande osäkerheten efter attackerna och dålig infrastruktur gör det svårare att nå ut med hjälp till människor i nöd.

Covid-19 är en kris i krisen och gör hjälpinsatsen svårare.

UNHCR på plats

UNHCR leder hjälpinsatsen för att skydda de flyende. Det  innebär till exempel att skydda barn, informera om hur sexuellt utnyttjande bekämpas och ge juridisk hjälp i frågor som rör födelsebevis och ID-handlingar.

UNHCR ser till att människor får tak över huvudet och nödhjälp som presenningar, liggunderlag, filtar, köksgeråd, hinkar, vattendunkar och sollampor.

Du behövs idag!

Behoven är enorma. Vi kan inte göra hjälparbetet på egen hand.

Utan stöd kan människor hamna i ond spiral av sårbarhet, barnarbete, undernäring och övergrepp.

En liten pojke står utanför sitt tält i läger för internflyktingar i byn Nanjua i norra Moçambique.
Foto: UNHCR/Valentin Tapsoba
En liten pojke står utanför sitt tält i ett läger för internflyktingar i byn Nanjua i norra Moçambique.

Fakta och siffror

Människor på flykt

Cirka 670 000 människor är på flykt i norra Mocambique på grund av attacker och våld från icke-statliga väpnade grupper som hävdar att de är anslutna till Islamiska staten (IS).

Antalet människor på flykt i landet (internflyktingar) väntas öka till 1 miljon i juni.

Karta över regionen (PDF)

Lokalbefolkningen

Cirka 90 procent av de flyende bor där de kan, vissa hos släktingar eller vänner. Andra har sökt skydd i bushen, de sover under bar himmel.

Många byar återhämtar sig fortfarande efter cyklonen Kenneth i april 2019 och har begränsade resurser att dela med sig av.

Civila dödsfall

Mer än 2000 civila har dödats sedan attackerna inleddes i oktober 2017. Det finns omfattande rapporter om brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

Flyktingar och asylsökande

I Mocambique befinner sig 27 000 flyktingar och asylsökande:

  • Över 10 000 från Demokratiska republiken Kongo.
  • Cirka 8 700 från Burundi.
  • Cirka 3 800 från Rwanda.
  • Cirka 3 600 från Somalia.

Över 50 procent av flyktingar och asylsökande i Mocambique bor i tre norra provinser som nu drabbas av blodiga attacker och där resurserna redan är extremt begränsade.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg