Utbildning för barn på flykt fokus för H&M Foundations nya kampanj

Barn som flytt undan krig och förföljelse kommer att få tillgång till skolmaterial, tack vare en global kampanj som lanseras idag av H&M Foundation.

3 november, 2016
"Utbildning är det mest värdefulla du har" säger Alek Wek som stödjer kampanjen.
Foto: UNHCR/Brian Sokol
"Utbildning är det mest värdefulla du har" säger Alek Wek som stödjer kampanjen.

Skolmaterial till flyktingbarn i H&M:s nya kampanj

Barn som flytt undan krig och förföljelse kommer att få tillgång till skolmaterial, tack vare en global kampanj som lanseras idag av H&M Foundation till förmån för UNHCR, FN:s flyktingorgan.

För varje presentkort som säljs i H&M-butiker mellan den 3 november och 31 december 2016 ger H&M Foundation en gåva som hjälper UNHCR att ge skolmaterial till barn på flykt runt om i världen. Skolmaterial kan vara till exempel läroböcker, anteckningsblock och pennor.

Kampanjen kommer att hjälpa barn i länder runt om i världen, bland dem Etiopien, Malaysia, Pakistan, Sydsudan och Syrien. Mer än 4000 H&M-butiker i 47 länder kommer att delta i kampanjen.

Mer än hälften av de 16,1 miljoner flyktingar som UNHCR ansvarar för är barn och många av dem går miste om viktiga år i skolan. För att barn på flykt ska kunna få en bättre och säkrare framtid är utbildning helt avgörande. Men bara 50 procent av alla flyktingbarn får gå i skolan på låg- och mellanstadienivå och ännu färre, 22 procent, har tillgång till utbildning på högstadienivå.

Att se till att flyktingar får möjlighet till utbildning är en grundläggande del av UNHCR:s arbete för att skydda världens flyktingar och för att hitta långsiktiga lösningar för dem.

-Min far sa alltid att utbildning är det mest värdefulla du har, du kan förlora nästan allt men du kan aldrig förlora din kunskap, säger supermodellen Alek Wek som stöder kampanjen.

Alek Wek har själv flytt från vad som idag är Sydsudan och vet hur det är att tvingas lämna sitt hem. Idag är hon ambassadör för H&M Foundation och goodwill-ambassadör för UNHCR.

-Med den här donationen inkluderad kommer H&M Foundation totalt bidra med omkring 65 miljoner kronor till olika projekt för människor på flykt. Barn som har tvingats lämna sina hem är ofta de mest utsatta och svårast att nå och vi vill stödja UNHCR i deras arbete för att se till att barn i krisområden får gå i skolan, säger Diana Amini, global chef för H&M Foundation.

-Vi är så glada att H&M Foundation engagerar människor över hela världen för att stödja barn och familjer som tvingats lämna sina hem. Tillsammans med H&M:s kunder och medarbetare kommer den här kampanjen generera välbehövda resurser till arbetet för att ge barn på flykt en möjlighet att gå i skolan, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare på Sverige för UNHCR.

Om H&M Foundation:

H&M Foundation är en icke vinstdrivande global stiftelse privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i modeföretaget H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor vilket leder till positiv långvarig förändring.

Genom partnerskap med framstående organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom fyra områden; utbildning, vatten, jämlikhet och planet. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1,1 miljard kronor till stiftelsen.

H&M Foundation började samarbeta med UNHCR 2015 i samband med flyktingsituationen runt Medelhavet och bidrog genom en stor donation till att människor som flytt fick mat, tak över huvudet, sjukvård och möjlighet till registrering. Barn fick också särskild hjälp tack vare H&M Foundations stöd.

Publicerad av Ulrika Forsberg