Världsmiljödagen 2019: Klimatet tvingar allt fler på flykt i Somalia

Inför Världsmiljödagen i morgon vädjar UNHCR omvärlden om mer stöd till barn och familjer som drabbas av torka och tvingas på flykt i Somalia.

4 juni, 2019
En somalisk familj förlorade större delen av sin boskap på grund av allvarlig torka i Somalia i juni 2017.
Foto: UNHCR/Mustafa Saeed
En somalisk familj förlorade större delen av sin boskap på grund av allvarlig torka i Somalia i juni 2017.

Torka och matbrist

Under regnperioderna "Gu" (april-juni 2019) och "Deyr" (oktober-december 2018) regnade det mindre än vanligt. Det har orsakat torka i delar av landet. 5,4 miljoner människor kommer sannolikt att drabbas av matbrist i september.

2,2 miljoner av dem väntas vara i akut behov av förnödenheter om inte hjälpinsatserna stärks.

Människor söker mat och vatten

Torkan har tvingat mer än 49 000 människor att fly från sina hem sedan årets början. Barn och familjer letar efter mat, vatten, hjälp och arbete – mestadels i stadsområden.

Människor som redan är på flykt på grund av konflikter och våld påverkas också av torkan, i tider av redan svår nöd.

Mer än 7000 människor lämnade sina hem förra månaden.

Miljoner på flykt

Den senaste torkan kommer precis efter att landet har börjat återhämta sig efter den förra torkan 2016-2017. Den tvingade över en miljon människor i Somalia att lämna sina hem.

Klimat och väpnad konflikt

UNHCR oroas över att svåra klimat och väpnad konflikt driver landet i en mycket värre humanitär kris än idag. Decennier av stegvisa klimatförändringar och konflikter har tvingat över 2,6 miljoner människor på flykt i landet (internflyktingar).

UNHCR samarbetar med partner och myndigheter för att nå ut med katastrofhjälp till de mest drabbade områdena.

Klimatförändringar och naturkatastrofer

Väderrelaterade naturkatastrofer som stormar, cykloner, översvämningar, torka, bränder och jordskred tvingade 16,1 miljoner människor på flykt runt om i världen förra året.

Fler väntas på flykt

Med klimatförändringar – som ökar antalet och styrkan av plötsliga katastrofer som orkaner, översvämningar och tornados, och bidrar till mer gradvisa miljöfenomen som torka och stigande havsnivåer – väntas fler människor på flykt i framtiden.

UNHCR kräver mer internationella åtgärder för att förebygga klimatrelaterade katastrofer och öka insatserna för att skydda människor som drabbas av klimatförändringar.

Källa: unhcr.org – UNHCR warns of growing climate-related displacement in Somalia

Läs om hur UNHCR arbetar för Globala målen för hållbar utveckling.

Publicerad av Ulrika Forsberg