Varmt tack för ditt stöd 2018

Ge bort en julklapp

Varmt tack för att du gör skillnad tillsammans med UNHCR! Din gåva används alltid där den behövs mest. Du hjälper människor på flykt varje dag, och varje natt.

14 december, 2018

Stort tack för att du gör skillnad för människor på flykt!

FN:s flyktingorgan UNHCR leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse.

UNHCR finns i 130 länder och kan få ut nödhjälp till 600 000 människor i en akut kris inom 72 timmar – överallt i världen. UNHCR är ofta först på plats och sist att lämna ett krisområde.

UNHCR skyddar mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor på flykt en bättre framtid.

Din gåva används alltid där den behövs mest. Du hjälper människor på flykt varje dag, och varje natt.

Än en gång tack för ditt viktiga stöd som ger hjälp, värme och hopp!

Publicerad av Ulrika Forsberg