Video: 4 minuter om världens flyktingar

Se filmen om om världens flyktingar. 70,8 miljoner människor är på flykt från krig och konflikter – en rekordhög siffra. För att hjälpa dem krävs mer stöd.

19 juni, 2019

70,8 miljoner människor på flykt

Idag är 70,8 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt. Det är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan.

Förra året tvingades 37 000 människor lämna sina hem varje dag.

Det visar siffror från UNHCR:s årliga rapport om flyktingsituationen i världen – Global Trends.

70,8 miljoner människor betalar personligen priset för världens krig, konflikter och förföljelser.

Här kan du läsa rapporten – bläddra bland bilder, kartor, grafik och se filmer.

Tack till dig som är med och hjälper världens utsatta människor.

Internationella flyktingdagen

Imorgon – 20 juni – är det Internationella flyktingdagen. Det är en dag när hela världen lite extra uppmärksammar flyktingar, alla människor runt om i världen som står upp för dem, ger dem en trygg plats och välkomnar dem i sina skolor, på sina arbetsplatser och som grannar.

Vi drar igång Human Facts – en kampanj för att öka kunskapen om och engagemanget för de 70,8 miljoner människor som har tvingats på flykt.

Globala trender: flyktingar i världen 2018

Stigande trend

70,8 miljoner människor i slutet av 2018 – det är 2,3 miljoner fler än året innan, dubbelt så många som för 20 år sedan, eller lika med en befolkning sju gånger större än Sveriges. Eller, av hela jordens befolkning har 1 av 108 tvingats lämna sitt hem på grund av krig och konflikter.

– Vad vi ser är ännu en bekräftelse på en stigande trend i antalet människor som behöver skyddas från krig, konflikt och förföljelse, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Under de senaste tio åren har antalet människor på flykt ökat väsentligt – från 43,3 miljoner 2009 till 70,8 miljoner 2018. Den största ökning var mellan 2012 och 2015, ett resultat av det blodiga kriget i Syrien.

Konflikter i Irak, Jemen och delar av Afrika – i länder söder om Sahara som Demokratiska republiken Kongo och Sydsudan, liksom massflykten av det förtryckta Rohingyafolket från Myanmar (Burma) är också orsaker till ökningen.

Flyktingar, asylsökande och internflyktingar

Bland de 70,8 miljoner människor som används i rapporten finns det tre huvudgrupper:

 • 25,9 miljoner flyktingar – människor som har flytt från sitt hemland till ett annat.
 • 3,5 miljoner asylsökande – människor som har sökt asyl och väntar på beslut om flyktingstatus.
 • 41,9 miljoner internflyktingar – de är på flykt från konflikter inom sitt hemland.

Flyktingar

Av 25,9 miljoner flyktingar kommer 67 procent från fem konfliktdrabbade länder:

 • Syrien (6,7 miljoner)
 • Afghanistan (2,7 miljoner)
 • Sydsudan (2,3 miljoner)
 • Myanmar (1,1 miljoner)
 • Somalia (0,9 miljoner)

80 procent av alla flyktingar söker skydd i ett grannland.

De flesta flyktingar befinner sig i:

 • Turkiet (3,7 miljoner) – gränsar till Syrien.
 • Pakistan (1,4 miljoner) – gränsar till Afghanistan.
 • Uganda (1,2 miljoner) – gränsar till Sydsudan.
 • Sudan (1,1 miljoner) – gränsar till Sydsudan.
 • Tyskland (1,1 miljoner).

Hälften av alla flyktingar är barn. Av de barnen är 111 000 ensamma – utan sina föräldrar.

Internflyktingar

Den största gruppen – 41,3 miljoner människor – är på flykt från konflikter i sitt hemland. De har sökt skydd i andra områden inom sitt hemland, de kallas för internflyktingar. (På engelska Internally Displaced People eller IDPs.)

De flesta internflyktingar befinner sig i:

 • Colombia (7,8 miljoner)
 • Syrien (6,2 miljoner)
 • Demokratiska republiken Kongo (4,5 miljoner)
 • Somalia (2,65 miljoner)
 • Etiopien (2,62 miljoner)

En människa flyr varannan sekund

Under 2018 tvingades 13,6 miljoner människor att fly från sina hem. Det är 37 000 varje dag eller en människa varannan sekund.

2,3 miljoner fler under 2018

Mellan 2017 och 2018 ökade antalet människor på flykt med 2,3 miljoner.

En stor del berodde på ökningen av internflyktingar i Etiopien och nya asylsökande från Venezuela.

Lösningar för flyktingar

Det bästa för varje flykting är att ha möjlighet återvända hem frivilligt, i säkerhet och med värdighet.

Nu krävs det att världens länder samarbetar för att hjälpa flyktingar och de länder som välkomnar dem.

– I varje flyktingsituation – var den än är, hur länge den än pågår – måste det läggas fokus på att hitta lösningar och undanröja hinder för människor att åka hem. Det här är ett komplicerat arbete där UNHCR ständigt är involverad och som kräver att alla länder samarbetar för allas bästa. Det är en av de stora utmaningarna i vår tid, uppmanar Grandi.

Åtta fakta om flyktingar

 • Barn: Varannan flykting är ett barn, många (111 000) är ensamma och utan sina familjer.
 • Städer: De flesta flyktingar bor i städer, 61 procent - inte på landsbygden eller i läger som många tror.
 • Fattiga och rika länder: De fattigaste länderna tar emot en tredjedel av världens alla flyktingar. 16 procent tas emot av rika länder i väst.
 • Var: 80 procent av alla flyktingar bor i länder som gränser till hemlandet.
 • Tidslängd: 4 av 5 flyktingar har varit på flykt i minst fem år. 1 av 5 har varit flyktingar i 20 år eller mer.
 • Summa: Av hela jordens befolkning är 1 av 108 på flykt från krig, konflikter eller förföljelse. För tio är sedan var siffran 1 av 160.

TACK!

Tack till dig som är med och skyddar världens mest utsatta människor. Du räddar liv varje dag och ger människor på flykt chansen att skapa sig en trygg framtid.