På flykt i Colombia

I Colombia hör våld och övergrepp till vardagen

På flykt i Colombia
Foto: UNHCR

En av världens värsta humanitära katastroferna utspelar sig i Colombia där interna strider har pågått i 50 år. Det har lett till ett ofantligt mänskligt lidande.

5,7 miljoner människor är på flykt från sina hem (internflyktingar) - 80 procent är kvinnor. För dem hör våld och övergrepp till vardagen.

UNHCR, FN:s flyktingorgan kämpar outtröttligt för att ge mammor och deras barn skydd i en våldsam vardag.

”Som mamma är det fruktansvärt att höra historier från kvinnorna jag träffat här i Colombia. Ingen ska behöva uthärda vad de har utsatts för: hotet att deras barn kan rekryteras av beväpnade grupper, sexuellt våld, försvinnanden, mord och att fly från sina hem… listan är lång.”

Så beskriver UNHCR-supporten Helena Christensen situationen för kvinnorna i det våldsdrabbade Colombia.

2014 delade UNHCR ut Nansens flyktingpris till en grupp modiga colombianska kvinnor som hjälper offer för sexuella övergrepp i den våldsdrabbade hamnstaden Buenaventura.

Stöd UNHCR i kampen mot våld och för en trygg vardag för kvinnor och barn på flykt i Colombia.