Flyktingdagen 2014

Låt oss få berätta en historia med 40 miljoner olika början och slut - vår tids mest brådskande.

Vi vill dela en historia.

Vår tids mest brådskande. Om miljontals familjer som tvingas fly. Alltför ofta är det en historia om obeskrivlig fasa och förlust. Men också om stort mod och överlevnad. En historia med 40 miljoner olika början och slut.

Maher Zain stödjer UNHCR:s arbete för människor på flykt.

Flyktingdagen den 20 juni

I samband med flyktingdagen den 20 juni vill FN:s flyktingorgan UNHCR att fler ska uppmärksamma flyktingars situation. I en global kampanj har tjugo kändisar  spelat in korta filmer för att berätta vår tids mest brådskande historia - med 40 miljoner olika början och olika slut. 

För att lyfta fram enskilda människors erfarenheter av flykt har UNHCR under våren samlat in  berättelser om hur det är att tvingas fly. De handlar om överlevnad, om förtvivlan över en till synes tröstlös situation, men också om att finna hopp och att bygga en framtid.

När fler människor än någonsin tvingas lämna sina hem på grund av våld, förföljelse, konflikter och krig, står vi inför helt nya utmaningar. Familjer splittras och samhällen förstörs i en skrämmande omfattning. Därför måste mycket mer göras för att stoppa och lösa världens konflikter.

Våra ambassadörer hjälper oss att sprida flyktingars berättelser. Gör det du också, dela och sprid vårt budskap på Facebook