Utbildning ger möjligheter

Aiming Higher/DAFI

Aiming Higher är UNHCR:s stipendieprogram för unga på flykt. Programmet har funnits i över 30 år och omfattar 50 länder på fem kontinenter. 24 000 unga flyktingar har genomfört högre utbildning genom Aiming higher. Monicah och Fatma är två av dem.

Programmet täcker studieavgifter, kostnader för uppehälle, skoluniformer, kurslitteratur samt förberedande kurser och aktiviteter både för studier och yrkesliv. UNHCR följer studenterna under hela utbildningstiden. Ungdomarna förbereds för övergången mellan utbildning och yrkesliv genom praktiktjänster och mentorer samt volontär- och nätverksmöjligheter. 

"En utbildning är nyckeln till att förändra ditt liv"

Monicah Malith framför univeristetet

Monicah Malith växte upp under svåra förhållanden i Sydsudan. Hon tvingades på flykt och hamnade i Nairobi, Kenya. Där studerar hon nu juridik på universitetet tack vare ett stipendium från UNHCR.

Monicah växte upp på landsbygden i Sydsudan. Familjen arbetade med boskap, men när kriget kom för nära deras hem lämnade hon för huvudstaden – där helt andra problem väntade. Hon var 12 år gammal och fyra män stod i kö för att få gifta sig med henne.

Tillsammans med sin moster lämnade hon Sydsudan. Via ett flyktingläger hamnade de därefter i Kenya, där en ny verklighet, ett nytt språk och en ständig oro över tillvaron och ekonomin väntade. Men där hon också målmedvetet sökte sig framåt.

”Mitt första år i grundskolan var jag äldst. Det enda språk jag behärskade var mitt modersmål”, berättar Monicah. Ett år senare var hon en toppstudent i klassen.

Monicah hörde talas om ett stipendium från UNHCR via sociala medier. Hon sökte – och blev antagen. För henne betydde det allt, inte minst en trygghet i att inte längre behöva oroa sig över möjligheten att behålla sin skolplats. 

”Min berättelse är ett bevis på att barn och unga på flykt, med hjälp av utbildning, kan bryta den negativa spiralen och få en chans att sikta framåt”, säger Monicah.
 

Fatma är första kvinnan i släkten att utbilda sig

Fatma, från Jemen, studerar till läkare i Egypten.
Antoine Tardy

"Att få stipendiet gjorde att jag fick en tro på mig själv och mina möjligheter. Jag är den första kvinnan i min familj med möjligheten till högre studier. Utan att överdriva så är det stipendiet som blivit min kompass i livet. Det är svårt att sammanfatta hur mycket det betytt för mig att kunna studera - för det är inte bara akademiska förändringar. Jag har också blivit en bättre person, som kan bidra till samhället på ett annat sätt. 

Detta är det som gör stipendieprogrammet så speciellt. Att det skapar kapaciteten att se saker hos dig själv som inte synts. Det är som att vattna blommorna för att se dem växa och blomma ut. 

Efter alla utmaningar jag mött har jag chansen att skapa en bättre version av mig själv. Kunskap är nyckeln till att bygga ett bättre samhälle för alla. Och det behövs, inte minst i Mellanöstern."

Fatma, 24, från Jemen studerar nu till läkare på universitetet i Kairo.