Tack Ericsson!

Tillsammans skapar UNHCR och Ericsson bättre kommunikation i flyktingkriser. Insatsen räddar människors liv på några av världens farligaste platser.

Ericsson Response räddar liv i katastrofer.
Foto: Ericsson
Ericsson Response räddar liv i katastrofer. Nu går vi samman för att hjälpa flyktingar.

UNHCR och Ericsson ingår partnerskap

FN:s flyktingorgan UNHCR och informations- och kommunikationsföretaget Ericsson har ingått ett globalt partneravtal som kommer att underlätta att få fram internetuppkoppling vid flyktingkatastrofer.

Avtalet innebär att Ericsson direkt stödjer UNHCR:s “Refugee Emergency Telecommunications Sector” (RETS), ett ramverk som leds av UNHCR och som ser till att humanitära organisationer som arbetar i flyktingkatastrofer har tillgång till IT- och kommunikationstjänster.

Sedan 2000 har Ericssons genom sitt humanitära hjälpprogram Ericsson Response samarbetat med World Food Programme och the Emergency Telecommunications Cluster (ETC). Programmet har förmedlat volontärer till över 60 uppdrag i 40 länder vid naturkatastrofer och medicinska nödsituationer.

Genom partnerskapet med UNHCR stödjer Ericsson arbetet vid akuta flyktingsituationer och bistår då med både volontärer med teknisk expertis för att hjälpa människor på flykt.

“När människor tvingas på flykt är det UNHCR:s uppdrag att se till att deras grundläggande behov täcks. IT är en nyckelkomponent vid koordinationen av alla humanitära insatser. Vårt partnerskap med Ericsson hjälper UNHCR att leverera uppkoppling snabbare, längre och mer effektivt i nödsituationer, vilket i slutändan leder till att människor som tvingats fly får hjälp snabbare.”
Massoumeh Farman-Farmaian, Chief of IT Emergency Preparedness and Response, UNHCR

Ericsson monterar en mottagare på ett tält i en kris.
Foto: Ericsson
När en kris slår till kan kommunikation rädda liv.

Teknologi – viktigt vid koordinationen i kriser

Informationsteknologi hjälper UNHCR att koordinera livräddande insatser i humanitära kriser där basvaror är begränsade. IT kan användas för biometrisk registrering av människor på flykt (och asylsökande), för att samordna insatserna mellan olika humanitära organisationer och för att upprätthålla tryggheten och säkerheten för personal som arbetar i några av världens farligaste områden.    

“I över 20 år har Ericssons humanitära hjälpprogram Ericcson Response spelat en ledande roll i att stödja globala humanitära insatser med teknologi och expertis. Genom att formalisera vårt partnerskap med UNHCR kommer Ericsson Response kunna stödja människor som tvingats fly med IT-infrastruktur där den behövs som mest. Vi ser fram emot att utveckla vårt samarbete med Refugee Emergency Telecommunications Sector (RETS) där vi tillhandahåller både tekniken och expertisen genom våra engagerade volontärer.”
Lars Ruediger, Programdirektör, Ericsson Response

Ericsson har redan sett till att det finns både material och volontärer till den pågående uppbyggnaden av internetservice i Colombia, där hundratusentals venezuleaner som flytt sitt hemland just nu befinner sig.

Ericssons insatser leder till att det även är möjligt att kommunicera med och mellan avlägsna delar av landet, där UNHCR och deras partner arbetar med att skydda flyktingar och migranter.