Stå upp för allas lika rättigheter

Ert företag kan spela en viktig roll för att skydda HBTQI+-personer som tvingats på flykt. 

Ge en gåva idag!

Skydda en extremt utsatt grupp

I minst 69 länder är en samkönad relation ett brott. I sju länder är det förenat med dödstraff. Många HBTQI+ personer tvingas därför att fly från sitt land. De utsätts ofta för våld och stigma både i sitt hemland, under flykten och i landet de kommer till för att få skydd. 

Vad gör UNHCR?

  • Vi arbetar för att fler länder ska lagstifta om sexuella läggning eller könsidentitet som asylgrund. 
  • Vi arbetar för att HBTQI+ personer ska ha tillgång till viktig samhällsservice, som t.ex. medicinsk vård i mottagarländerna, utan diskriminering. 
  • Vi ger HBTQI+ personer individuell praktisk och juridisk rådgivning under flykten och i asylprocesser. 
  • Vi ger stöd till skyddade boenden och organisationer som arbetar för HBTQI+ personers rättigheter. 
  • Vi driver informationskampanjer och aktiviteter i syfte att minska diskrimineringen mot denna grupp. 
  • Vi utbildar olika yrkesgrupper om HBTQI+ personers specifika behov och rättigheter.

Globala målen
Detta arbete går in under ett antal av de globala målen, bland annat hälsa och välbefinnande (mål 3), skydd från våld (mål 16) och minskad ojämlikhet (mål 10).

Tre resultat från 2023

  1. I Ecuador gav vi stöd till tre skyddade boenden för HBTQI+ personer där 720 personer fick tillfälligt boende, mat, läkarvård och psykosocialt stöd.
  2. I Peru genomförde vi kampanjen #TuCausaEsMiCausa mot diskriminering mot HBTQI+ personer och flyktingar som nådde miljoner människor. 
  3. I Kenya gav vi stöd till fyra nationella organisationer för HBTQI+ personer som nådde ut till denna grupp med information om deras rättigheter, praktiskt stöd och rättslig rådgivning.

Engagera ert företag!

Ge en företagsgåva
Starta en företagsinsamling

Kontakta oss om du vill veta mer

Vi diskuterar gärna skräddarsydda lösningar. Ring eller skicka ett mejl!

Richard Hägglöf, ansvarig företagssamarbeten

Richard Hägglöf

Ansvarig företagssamarbeten
Kajsa Ljungquist, Sverige för UNHCR

Kajsa Ljungquist

Ansvarig företagssamarbeten
Niklas Birgetz, Sverige för UNHCR

Niklas Birgetz

Ansvarig företagssamarbeten