Våra samarbeten

För att skydda flyktingar och att skapa hållbara lösningar samarbetar UNHCR med flera aktörer. Samarbete är livsviktigt i arbetet med att hjälpa människor i nöd.

Näringslivet är viktiga aktörer

Näringslivet är en viktig aktör som kan göra enorm skillnad för flyktingar. UNHCR:s samarbeten inkluderar några av världens mest kända varumärken, företagsstiftelser och filantroper som bidrar med expertis, innovation, finansiella medel och räckvidd.

Tillsammans kan vi samarbeta och förändra livsvillkoren för miljoner människor som tvingats lämna sina hem.

Samarbete med företag

UNHCR samarbetar idag med företag, stiftelser och filantroper som är dedikerade till att hjälpa människor som tvingats lämna allt bakom sig. Våra samarbetspartner har en stark vilja att förändra flyktingsituationen och hitta hållbara lösningar på de utmaningar som människor på flykt står inför.

Kompetens och nätverk

I 70 år har UNHCR arbetat världen över för att skydda och hjälpa människor som tvingats på flykt undan krig, konflikt eller förföljelse, och har tilldelats Nobels fredspris två gånger för det viktiga arbetet.

När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder katastrofhjälp som mat, vatten, tak över huvudet och sjukvård. Inom 72 timmar kan UNHCR:s specialtränade personal resa till ett krisdrabbat område och ge nödhjälp till 500 000 människor. Det kan bara uppnås genom att kombinera kompetens, resurser och nätverk av många aktörer.

Partnerskap med privata sektorn

UNHCR:s partnerskap med den privata sektorn kan ha många olika former, från donationer till kampanjer, projekt, produktförsäljning och in-kind donationer. I ett samarbete med UNHCR bidrar partners till att rädda liv och skydda flyktingars rättigheter, samt att öka kännedomen om flyktingars situation.

Är du nyfiken på att inleda ett strategiskt partnerskap?

Kontakta Amelie Häger för att bolla era idéer och få information om hur ni kan utveckla era idéer till ett långsiktigt partnerskap.

Kontakta mig gärna!

Amelie Häger

Amelie Häger

Senior strategisk partnerskapsansvarig

Letar ni som företag efter inspiration?

UNHCR:s chefstalesperson Melissa Fleming har skrivit en artikel där hon lyfter fram sju sätt företag kan engagera sig på för att hjälpa flyktingar. Läs artikeln Sju sätt för företag att stötta flyktingar (7 ways that businesses can support refugees) eller en kort sammanfattning av hennes sju punkter nedan.

Sju sätt för företag att stötta flyktingar

  1. Anställ flyktingar – eller stötta företag som drivs av flyktingar och nyanlända.
  2. Var en förespråkare för flyktingar.
  3. Producera varor eller tjänster som flyktingar behöver.
  4. Utbyt idéer och kunskap med icke-vinstdrivande organisationer som stödjer flyktingar.
  5. Investera i fonder som stödjer flyktingars entreprenörskap.
  6. Engagera er i smart filantropi.
  7. Var en förebild för andra företag.