Policy och uppförandekod

Sverige för UNHCR samarbetar med företag som respekterar vår planet och människorna som lever på den. Läs vår policy och uppförandekod.

Samarbeta med oss

När ni som företag väljer att samarbeta med oss blir ni en viktig del i UNHCR:s arbete med att skydda människor på flykt. Tillsammans ger vi hopp, trygghet och värdighet till människor som tvingats lämna allt.

Sverige för UNHCR vill samarbeta med företag som respekterar vår planet och människorna som lever på den.

Vi samarbetar inte med företag (inklusive dotterbolag) som bedriver någon av följande verksamheter:

  • Försäljning eller tillverkning av vapen, inklusive komponenter.
  • Är inblandade i systematiskt och kontinuerligt tvångsarbete eller barnarbete.
  • Är verksamma i länder som omfattas av FN-sanktioner.

UNHCR kan välja att inte samarbeta med företag vars offentliga bild allvarligt äventyras av tidigare verksamhet i någon av de ovan nämnda kategorierna, eller inom andra områden som kan anses att reflektera negativt på organisationen.

Samarbetspartner är ansvariga för att ange deras nuvarande och tidigare verksamhet inom ovanstående områden till Sverige för UNHCR innan samarbete ingås.

Sverige för UNHCR ingår samarbeten med företag i syfte att stödja UNHCR:s uppdrag att skydda och bistå flyktingar och inte för att upprätta en affärsförbindelse med företaget. Samarbetet är inte ett medel för ren ekonomisk vinning för företaget.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Amelie Häger

Amelie Häger

Senior strategisk partnerskapsansvarig
Kajsa Ljungquist, Sverige för UNHCR

Kajsa Ljungquist

Ansvarig företagssamarbeten
Richard Hägglöf, ansvarig företagssamarbeten

Richard Hägglöf

Ansvarig företagssamarbeten
Niklas Birgetz, Sverige för UNHCR

Niklas Birgetz

Ansvarig företagssamarbeten